Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

imieniny: Marii, Natalii, Sandry

RSS

Supermarket rośnie

16.10.2002 00:00
Bardzo szybko posuwają się naprzód prace związane z budową supermarketu „Intermarche” przy ul. Mariackiej. Według planów pawilon handlowy zostanie oddany do użytku przed świętami Bożego Narodzenia. Inwestycja ta wywołuje od początku wiele kontrowersji a protestowali już przeciwko niej radlińscy handlowcy. Na wniosek właścicieli sąsiadujących nieruchomości pod koniec sierpnia Śląski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie w sprawie ewentualnego stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Została ona podjęta pod koniec 1998 r. a pawilon handlowy miała tam budować radlińska firma „Esox”. Jednak sprzedała ona grunt wraz z pozwoleniem na budowę sieci „Intermarche”. Na spotkaniu, które odbyło się kilka miesięcy temu w Urzędzie Miasta przedstawiciel sieci deklarował, że market zostanie oddany do użytku już w lecie. Jednak jak się dowiedzieliśmy opóźniło się pozyskanie kredytu na tę inwestycję. Prace rozpoczęły się więc w sierpniu i mają się zakończyć w grudniu.

Podczas wspomnianego już spotkania radlińscy handlowcy wyrażali swoje obawy związane z budową supermarketu. Twierdzili, że spadną ich obroty i będą musieli zwolnić część pracowników. Skierowane zostało nawet pismo do wojewody z prośbą o zbadanie prawidłowości postępowania miasta przy zatwierdzaniu tej inwestycji. Skargi te zostały odrzucone, gdyż ich autorzy nie mieli praw strony w postępowaniu administracyjnym. W czerwcu do wojewody śląskiego wysłano kolejne pismo - tym razem podpisane przez właścicieli sąsiednich działek. Przypomniano w nim publiczne deklaracje pani burmistrz, że w Radlinie nie będzie supermarketu. W piśmie stwierdzono, że pierwotny projekt został zmieniony i poproszono o ocenę niezależnego projektanta czy są to zmiany istotne. Zarzucono też organom miasta popełnienie wielu uchybień uznając, że: nie przeprowadzono nowego postępowania w sprawie wydania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę i nie powiadomiono sąsiadów o jej wydaniu, nie przeprowadzono analizy skutków jakie będzie miała taka lokalizacja supermarketu dla przedsiębiorczości lokalnej, rynku pracy i okolicznych mieszkańców, nie przeprowadzono badań uciążliwości tej lokalizacji, nie sporządzono planu dostosowania infrastruktury drogowej do przyjęcia wzmożonego ruchu w rejonie planowanego supermarketu oraz zlikwidowano służebność drogową do niektórych działek.

Śląski Urząd Wojewódzki zawiadomił Urząd Miejski o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę pawilonu handlowego zwracając się o przesłanie dokumentacji tej sprawy. Chociaż prawdopodobnie nie należy oczekiwać, by doszło do wstrzymania prowadzonej już inwestycji.

(jak)

  • Numer: 42 (162)
  • Data wydania: 16.10.02