Piątek, 3 lipca 2020

imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

RSS

Przegląd kieszeni

16.10.2002 00:00
Dziś już po raz ostatni zaglądamy do kieszeni urzędników. Tym razem to Starostwo Powiatowe. Za tydzień zestawienie zbiorcze. Zapamiętaj, by kupić następny numer gazety. Takiej tabeli nie znajdziesz w żadnej innej.

Dieta miesięczna przewodniczącego Rady Powiatu wynosi 200% najniższego wynagrodzenia, czyli 1520 zł. Niewiele mniej zarabia wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który miesięcznie pobiera 1368 zł, taka sama kwota przysługuje radnym będącym nieetatowymi członkami Zarządu Powiatu. Miesięczny zarobek przewodniczących komisji wynosi 1216 zł, a wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej zarabia 912 zł. Dieta radnych wynosi 760 zł. Kwoty te są nieopodatkowane i wypłacane w formie ryczałtu. Niezależnie od obecności na sesji, czy posiedzeniach komisji, urzędnicy ci dostają wyżej wymienione kwoty.

Miesięczne wynagrodzenie etatowego członka zarządu wynosi 6100 zł brutto. Na sumę tę składają się: wynagrodzenie zasadnicze - 3600 zł, dodatek funkcyjny - 920 zł, dodatek specjalny - 860 zł oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 720 zł. Starosta co miesiąc pobiera kwotę 8800 zł. W skład tej sumy wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze - 4850 zł, dodatek funkcyjny - 1770 zł, dodatek specjalny - 1210 zł oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 970 zł. Wynagrodzenie wicestarosty wynosi - 7450 zł brutto miesięcznie. Sumę tę tworzą: 3900 zł - wynagrodzenie zasadnicze, 1320 zł - dodatek funkcyjny, 1450 zł - dodatek specjalny oraz 780 zł - dodatek za wysługę lat, który wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

(bmp, raj)

  • Numer: 42 (162)
  • Data wydania: 16.10.02