Wtorek, 26 marca 2019

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Mieszkaniowe braki

09.10.2002 00:00
100 - 140 wniosków o przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Miasta. W ciągu całej kadencji obecnych władz przyznano 24 mieszkania.

Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Te zasady są ustalone, ale kto będzie się nimi kierował, jeżeli gmina nie ma mieszkań komunalnych? Obecnie brakuje nam lokali, ale jest podjęta uchwała o rozpoczęciu budowy bloku, w którym będzie 50 mieszkań komunalnych - mówi Jolanta Pierchała, kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej, Działalności Gospodarczej i Informacji. Trudno jednoznacznie określić jak długo czeka się na przydział mieszkania. W wyjątkowych sytuacjach, np. ostatnio dla pogorzelców, znajdujemy mieszkanie natychmiast, ale zdarza się, że wnioski czekają nawet 5 lat. Nowo podjęta uchwała, która wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego mówi, że dochód osób ubiegających się o mieszkanie na czas nieoznaczony w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie może przekraczać 150% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym, zaś w przypadku gospodarstw wieloosobowych 100% najniższej emerytury.

Zarobek osób ubiegających się o lokal socjalny nie powinien przekraczać 75% w jednoosobowym gospodarstwie i 50% w wypadku gospodarstw wieloosobowych. O lokale z mieszkaniowego zasobu gminy mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują na terenie Rydułtów co najmniej od 5 lat i pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych. Pierwszeństwo najmu lokalu przyznaje się niezależnie od wysokości dochodów osobom, które za zgodą Burmistrza Miasta, po zawarciu umowy użyczenia, na własny koszt podejmą się kapitalnego remontu lokalu lub przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych. Poza kolejnością obsługiwane są także osoby, które opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności. Dużym problemem jest także znalezienie mieszkań dla mieszkańców Rydułtów, którzy mają decyzję o eksmisji.

Jeżeli w tej decyzji o eksmisji jest punkt nakazujący gminie przyznanie mieszkania socjalnego lub komunalnego, a gmina nie ma takich mieszkań, to decyzja o eksmisji nie może zostać wykonana, w efekcie mieszkańcy nadal pozostają w mieszkaniach wcześniej zajmowanych - mówi J. Pierchała. Osoby, które złożyły wniosek  i nie otrzymały mieszkania w danym roku, mają pierwszeństwo do otrzymania mieszkania na tych samych warunkach w następnym roku. Najem lokalu mieszkalnego, należącego do gminy, uzależnia się od wpłacenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja to 5-krotność, a czasem nawet 12-krotność wartości miesięcznego czynszu. Wartość kaucji zależy od standardu lokalu.

(bmp)

  • Numer: 41 (161)
  • Data wydania: 09.10.02