środa, 3 czerwca 2020

imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

RSS

Na starej fotografii

09.10.2002 00:00
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Gmina Mszana w starej fotografii”, zorganizowana w szkole podstawowej w Połomi. Zgromadzono około 300 zdjęć, które dostarczali mieszkańcy gminy, w przyszłości najciekawsze z nich znajdą się w albumie, który zamierzają wydać władze Mszany.

Nie wszystkie ze zgromadzonych zdjęć można było pokazać na wystawie. Ekspozycję przygotowała Aleksandra Tkocz, pracownica Urzędu Gminy. Fotografie zostały posegregowane tematycznie i obrazują różnorodne dziedziny życia mieszkańców gminy - stare zwyczaje i tradycje, śluby, święta gminne, ciekawe obiekty architektoniczne, konie i stare pojazdy - rowery, motocykle i samochody. Na osobnych planszach zostały pokazane zdjęcia, wykonane przy budowie dróg oraz kościołów.

Najwięcej zdjęć dostarczyli na apel gminy mieszkańcy Połomi - mówi wójt Jerzy Grzegoszczyk, którego spotkaliśmy podczas zwiedzania wystawy. Akcja zbierania starych fotografii będzie kontynuowana. Chcielibyśmy wydać album z okazji 700-lecia Mszany, przedstawić w nim rys historyczny naszej gminy i pokazać stare fotografie. To jest i tak cud, że na wsi zachowało się tyle starych zdjęć. Niektóre z nich są cenne i unikatowe - przedstawiają budynki, których już dawno nie ma.

Znalazły się więc fotografie przedstawiające zamek, który stał w Gogołowej. Po dworze nie ma już śladu, zachowały się jeszcze dworskie czworaki. Na zdjęciach można też zobaczyć stare chaty, kryte jeszcze strzechą, nie istniejący już młyn w Mszanie, młyn wodny w Połomi oraz ośmioboczną drewnianą stodołę z Mszany, która spłonęła. Na wystawie wyeksponowano też fotografie szkolne - na jednej z okresu okupacji hitlerowskiej niemieccy nauczyciel umieścili nawet hitlerowskie chorągiewki. Ciekawostką jest stara widokówka przedstawiająca Połomię sprzed I wojny światowej. Znalazły się na niej: zameczek braci Salamon i restauracja zwana „Szpendlówką”, drewniany XVI-wieczny
kościółek (w latach 70. XX wieku elementy wieży przeniesiono do Wisły-Głębce), stara plebania i stara szkoła. Część zgromadzonych fotografii zos-tała wydana w formie widokówek.

(jak)

  • Numer: 41 (161)
  • Data wydania: 09.10.02