Sobota, 19 października 2019

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Dzielili pieniądze

25.09.2002 00:00
Po analizie wykonania budżetu w I półroczu okazało się, że gmina ma nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje.

Staramy się o fundusze pomocowe na budowę kanalizacji - tłumaczy wójt Jerzy Grzegoszczyk. Aby je otrzymać musimy mieć pokrycie finansowe na udział własny gminy w tej inwestycji. Chcemy rozpocząć budowę kolejnego kolektora obejmującego Połomię i Gogołową. Na ten cel chcielibyśmy otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej na 2003 r. I na ten cel w budżecie zabezpieczyliśmy prawie 2,6 mln zł.

Ponadto 135 tys. zł Rada Gminy przeznaczyła na budowę chodników przy ul. Wolności, 53 tys. zł na oświatę - w tym zakup komputerów dla szkoły w Połomi oraz prace remontowe w gminnych placówkach. Radni zdecydowali też o utworzeniu zakładu gospodarki komunalnej i na wyposażenie go w sprzęt przewidziano 100 tys. zł. Pozostała część pieniędzy z dodatkowej kwoty, która wpłynęła do budżetu gminy zostanie wydatkowana na budowę kanalizacji w Mszanie. Trwają roboty przy budowie tzw. kolektora B, który będzie odbierał ścieki z części wsi położonej po południowej stronie potoku Mszanka. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kolektora A i jeszcze w tym roku ta inwestycja się rozpocznie. Kolektor obejmie swoim zasięgiem północną część Mszany.

Dodatkowe 2,9 mln zł wpłynęły do budżetu gminy z Ministerstwa Finansów. Jest to rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień zastosowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska przy obniżce należnej gminie od kopalń opłaty eksploatacyjnej.

(jak)

  • Numer: 39 (159)
  • Data wydania: 25.09.02