Poniedziałek, 14 października 2019

imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

RSS

Uniwersalnie i kompleksowo

04.09.2002 00:00
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz szeroko pojętej infrastruktury regionalnej, zapewniając wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług. Celem BGŻ jest także włączanie się w realizację programów strukturalnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej kierowanych do przedsiębiorstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego oraz podmiotów tworzących infrastukturę regionalną. Od 15 lipca BGŻ rozpoczął udzielanie na korzystnych warunkach kredytów w złotych na realizację przedsięwzięć objętych programem SAPARD. BGŻ ma także wiodącą pozycję w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych skierowanych do tych sektorów gospodarki.

BGŻ pozostaje jednym z nielicznych polskich banków, w którego finansowaniu nie ma udział kapitał zagraniczny, jest jednocześnie bankiem, który zarówno pod względem wyniku finansowego jak i sumy bilansowej plasuje się w pierwszej dziesiątce największych banków komercyjnych w kraju. Bank jest silny siłą swoich Klientów, dlatego też BGŻ systematycznie dąży do uatrakcyjniania swojej oferty, zarówno poprzez wprowadzanie nowych produktów i usług, jak i poprzez systematyczne podnoszenie standardów jakości obsługi klienta. Świadczy o tym pakiet Integrum obejmujący w swej ofercie zakres produktów i usług dostosowanych do potrzeb i wymagań kredytów detalicznych jak i korporacyjnych. IntegrumKonto i IntegrumMaax to konta skierowane do klientów detalicznych i młodzieży. Do obu rachunków BGŻ bezpłatnie wydaje karty płatnicze. Posiadacz IntegrumKonta może korzystać z debetu dopuszczalnego bądź łatwo dostępnych kredytów na cele konsumpcyjne. IntegrumFirma to pakiet produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Atrakcyjność produktu nie pozostała niezauważona - BGŻ otrzymał wyróżnienie Presa NBP za IntegrumFirmę - najlepszy produkt finansowy w kategorii bankowość.

Kolejnym elementem rodziny Integrum jest IntegrumDepozyt - pakiet rachunków terminowych otwieranych na podstawie jednej umowy. Pozwala to skrócić czas obsługi klientów i uprościć zasady funkcjonowania wszystkich rodzajów rachunków oszczędnościowych, umożliwiając wybór najbardziej dogodnego i efektywnego sposobu lokowania pieniędzy. W pakiecie bank oferuje wkłady terminowe różnego rodzaju: klasyczne, rentierskie, progresywne, sezonowe. Wśród nich wyróżniamy m.in. atrakcyjną lokatę „5 na 4” z okresem zadeklarowania wkładu na 4 m-ce i oprocentowaniem stałym w wysokości 7%. Osoby, które założą lokatę „5 na 4” czeka niespodzianka - wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród - zestawów kina domowego.

W ramach Integrum klienci BGŻ zyskali całodobowy dostęp do oferowanych usług za posrednictwem Internetu (e-Integrum) oraz telefonu (TeleIntegrum). System e-Integrum umożliwia dostęp do internetowego rachunku oszczędnosciowego o nazwie e-skalacja. Warunki jego funkcjonowania pozwalają porównać go z ofertą banków internetowych.

O uniwersalności banku świadczy kompleksowa oferta dla klientów o statusie VIP. Wraz z wprowadzeniem indywidualnej obsługi bank proponuje swoim ważnym klientom gamę specjalnych produktow i usług o korzystnym oprocentowaniu. Jednym z etapów wprowadzenia oferty dla klientów VIP było wyemitowanie złotych kart Eurocard/MasterCard, dostępnych dla klientów mających konto osobiste Integrum oraz złotych kart Eurocard/MasterCard Business, adresowanych do właścicieli i kadry kierowniczej dużych oraz średnich przedsiębiorstw, mających rachunek bieżący lub pomocniczy w BGŻ.

Ponadto bank oferuje pełną gamę kredytów, m.in. wyróżniony w kategorii Bankowy Produkt Roku kredyt mieszkaniowy „Lokomotywa”. Podmiotom gospodarczym, rolnikom, gminom jak i osobom fizycznym BGŻ oferuje, oprócz kredytów udzielanych na komercyjnych warunkach, kredyty preferencyjne z obniżonym oprocentowaniem z dopłatami m.in. ARiMR, PFRON, EFRWP, a studentom proponujemy preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami BGK.

Przekrój oferty produktowej BGŻ świadczy o wrażliwości na potrzeby swoich klientów oraz na dążeniu do bycia Bankiem nowoczesnym i przyjaznym dla otoczenia.

  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02