środa, 16 października 2019

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

Blisko unijnych standardów

04.09.2002 00:00
Tegorocznie święto plonów rolników województwa śląskiego odbędzie się w Raciborzu. Misję zorganizowania dożynek wojewódzkich w Raciborzu powierzył miastu zarząd województwa śląskiego.

Uroczystości dożynkowe potrwają trzy dni od 20-22 września. Połączone będą z Festiwalem Producentów Żywności „Raciborskie Kulinaria”, w którym udział wezmą przedstawiciele sektora spożywczego, zarówno z Polski, jak i Czech. Oprócz części oficjalnej o charakterze dożynkowym, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników imprezy, bowiem w trakcie trzech dni Racibórz stanie się europejską stolicą rolnictwa. O perspektywach rozwoju sektora rolno-spożywczego w procesie integracji europejskiej, na konferencji mówić będą posłowie ziemi śląskiej i specjaliści ds. integracji Polski z Unią. W ramach dożynek będzie można odwiedzić wystawę etnograficzną prezentującą tradycje rolnicze Ziemi Raciborskiej. Organizatorzy przygotowali również bogaty program artystyczny. W trakcie dożynek wojewódzkich na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne, rockowe i dance. Gwiazdą festiwalu będzie
Stachursk’y z zespołem.

O wyborze Raciborza na gospodarza III dożynek województwa śląskiego zdecydował fakt, że rolnictwo Raciborszczyzny jest najbliższe standardom Unii Europejskiej. Raciborskie tereny o wysokim potencjale i wysokich walorach naturalnych oraz świadomość społeczeństwa i prężny rozwój nowoczesnego rolnictwa pozwalają śmiało konkurować na tle europejskiego rolnictwa.

Na terenie Gminy Racibórz znajdują się 961 gospodarstwa rolne, w tym:
- 210 gospodarstw o powierzchni do 1 ha
- 547 gospodarstw o powierzchni od 1 ha do 5 ha
- 149 gospodarstw o powierzchni od 5 ha do 10 ha
- 53 gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 50 ha

Rolnictwo Raciborza wyróżnia się wysoką produktywnością i towarowością produkcji. Sprzyjają temu korzystne warunki przyrodnicze, wysokiej jakości gleby, klimat, jak również wysoki poziom kultury rolnej mieszkańców regionu raciborskiego. To właśnie wymienione wyżej korzystne warunki wpłynęły na dominację produkcji roślinnej oraz uzależnionej od niej produkcji zwierzęcej na terenie powiatu raciborskiego.

Obszar administracyjny miasta Racibórz obejmuje swoim zasięgiem 7499 ha, z czego na użytki rolne przypada 4995 ha. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych, aż 84,4% przypada na grunty orne, a 14,5 % to użytki zielone.

Powierzchnia gruntów powiatu raciborskiego zajmuje 54398 ha. Użytki rolne ogółem to 33582 ha, w tym :
- Grunty orne - 27557 ha
- Sady - 537 ha
- Łąki - 4204 ha
- Pastwiska - 1284 ha
- Lasy i grunty leśne to - 14101 ha
- Pozostałe grunty - 6715 ha

Indywidualne gospodarstwa rolne w powiecie raciborskim zajmują ogółem powierzchnię 22781 ha, w tym na użytki rolne przypada 20543 hektarów.

  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02