Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

Wieści gminne

04.09.2002 00:00

Lubomia

  • Rada Gminy podczas swej niedawnej sesji zatwierdziła regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli. Przewiduje on. m.in., że 80% środków, przeznaczonych na nagrody nauczycielskie, przekazywana jest bezpośrednio do budżetu szkół i przedszkoli a 20% na fundusz nagród, którym dysponuje wójt. Wysokość nagrody wójta może być zróżnicowana i nie powinna być niższa niż stawka zasadnicza nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Natomiast wysokość nagrody dyrektora nie powinna być wyższa niż połowa stawki zasadniczej nauczyciela dyplomowanego.
  • Radni podjęli uchwałę, w której wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej przy ul. Mickiewicza-Kasztanowej w Lubomi. Składa się ona z dwóch działek o powierzchni łącznej 0,3379 hektara i jest przeznaczona na usługi handlowe, gastronomiczne i nieuciążliwe rzemiosło.

Gorzyce

  • Rada Gminy upoważniła Zarząd do udzielenia wsparcia miejscowościom zza południowej granicy kraju, które ucierpiały na skutek powodzi. W związku z tym, Zarząd ma uruchomić rachunek bankowy, na który każdy z chętnych będzie mógł wpłacać pieniądze. Zamierza się również przeznaczyć z budżetu gminy kwotę do 10 tys. zł na pomoc konkretnej miejscowości.
  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02