Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

„Siła” małolata

04.09.2002 00:00
Ciągle wzrasta liczba przestępstw, popełnianych przez nieletnich. Najgorzej pod tym względem jest w Pszowie i w Radlinie, natomiast spadek czynów tego typu odnotowano w Rydułtowach i Gorzycach.

W pierwszym półroczu tego roku nieletni, w wieku od 13 do 17 lat, popełnili 104 przestępstwa, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano ich o 22 mniej. Tak więc przestępczość nieletnich wzrosła o 26,8 %, a udział tych osób w przestępstwach wykrytych wyniósł 7,6 %, co stanowi wzrost o 0,9 %. Większość nieletnich dopuszcza się przestępstw przeciwko mieniu, popełnia rozboje i wymuszenia oraz wszczyna bójki. Najczęściej działają oni indywidualnie - na ogólną liczbę 104 przestępstw popełniono w ten sposób 90 z nich. Ponadto młodociani przes-tępcy, działając parami, dokonali 10 przestępstw, a pozostałe czyny karalne to efekt działania grupy zorganizowanej. Stwierdzono, że ok. 20 % wszystkich ujawnionych nieletnich to osoby, które wcześniej na różne sposoby unikały swoich obowiązków i nie stroniły od używek, wagarowały, paliły papierosy, piły alkohol oraz uciekały z domu.

Do lipca tego roku odnotowano 19 ucieczek z domu, czyli o trzy więcej niż rok wcześniej. Niepokojący jest również fakt, że obniża się wiek osób, spożywających alkohol. Narasta również obojętność rodziców, co niewątpliwie powoduje wzrost liczby nieletnich, sięgających po „mocne trunki”. Stwierdzamy, że zmniejsza się zakres oddziaływania pozytywnego rodziców na dzieci. Często ujawniamy brak kontroli oraz właściwego zainteresowania się dorosłych swymi dziećmi, zwłaszcza wówczas, gdy spędzają one czas wolny poza domem i szkołą. Wielokrotnie nasze działania prewencyjne musiały być skierowane w pierwszej kolejności do rodziców, ponieważ nieletni przestępcy najczęściej wychowywali się w rodzinach patologicznych - mówi Bogdan Polak, specjalista ds. nieletnich Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. W pierwszym półroczu 2002 r., na terenie powiatu wodzisławskiego, ujawniono również przestępstwa 7 nieletnich (wzrost o 2 osoby), których wiek nie przekracza 13 lat. Sprawy dotyczące tych osób przekazano do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowań opiekuńczych.

(raj)

  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02