Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

A jednak więcej...

04.09.2002 00:00
W poprzednim numerze „NW” informowaliśmy o zarobkach burmistrza i jego zastępców w Rydułtowach. W Biurze Rady pokazano nam jednak wcześniejszą uchwałę, gdzie w skład zarobków wchodził dodatek służbowy, który obecnie zastąpiono dodatkiem specjalnym. Nie podano nam dodatku za wysługę lat.

Poszczególne zarobki przedstawiają się więc następująco: burmistrz - wynagrodzenie zasadnicze 4200 zł, dodatek funkcyjny 1775 zł, dodatek specjalny 2091,25 oraz 20% wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, czyli 840 zł, w sumie 8906,25 zł (w poprzednim numerze podaliśmy kwotę 7 860 zł); zastępca burmistrza - wynagrodzenie zasadnicze 4100, dodatek funkcyjny 1420 zł, dodatek specjalny 1656 zł, plus dodatek za wysługę lat, który dla jednego wiceburmistrza wynosi 17 %, czyli 697 zł w sumie 7873 (poprzednio pisaliśmy o sumie 6 576 zł), a dla drugiego 20% - 820 zł, czyli w sumie 7996 (poprzednio pisaliśmy o sumie 6 576 zł). Wszystkie sumy podajemy brutto, podobnie jak było to w przypadku Pszowa.

(B.P.)

  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02