Sobota, 19 października 2019

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

I znów do szkoły!

04.09.2002 00:00
Ruszył nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom, a szczególnie pierwszakom, życzymy powodzenia.

W tym roku szkolnym, w szkołach prowadzonych przez powiat, a więc w placówkach ponadgimnazjalnych, dawniej określanych jako szkoły średnie, otwarto 325 oddziałów. Liczba uczniów, uczęszczających do tych placówek to około 9874. Pracę z tą grupą młodzieży podejmie łącznie 522 nauczycieli, w tym 493 to nauczyciele, którzy posiadają pełny wymiar godzin, a 29 pracuje na niepeł-nym etacie. W szkołach zatrudniono 36 pedagogów i 22 bibliotekarzy.
Warto przyjrzeć się pierwszym klasom szkół ponadgimnazjalnych, bo jest to pierwszy rocznik, który uczęszczał do szkół zreformowanych, tzn. sześcioklasowej podstawówki i trzyletniego gimnazjum. W pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003 jest 2269 uczniów. 738 osób (33%) wybrało liceum ogólnokształcące, 627 (28%) liceum profilowane, 417 (18%) technikum, a 487 (21%) zasadnicze szkoły zawodowe.

Szkoły podstawowe podlegają gminom. W Wodzisławiu np. zmieniono nieco sieć placówek oświatowych, co spowodowane jest likwidacją Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. W tym roku 1208 najmłodszych rozpoczęło tu naukę w 17 przedszkolach publicznych, natomiast w 14 szkołach podstawowych jest obecnie 3782 uczniów. Do czterech gimnazjów, które znajdują się na terenie miasta uczęszcza 2331 uczniów. Ponadto nowy okres nauki rozpoczyna Zespół Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Wszyscy uczniowie kształceni będą przez nauczycieli, dla których zarezerwowano ponad 582 etaty (97,76 w przedszkolach, 299,94 w szkołach podstawowych i 184,67 w gimnazjach). W tym roku szkolnym w Wodzisławiu na remonty placówek oświatowych zamierza się wydać 989 tys. zł, co jest najwyższą sumą zarezerwowaną na ten cel od kilku ostatnich lat. Największe inwestycje dotyczą budowy sal gimnastycznych w SP 8 i 21.

(raj, B.P.)

  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02