Niedziela, 24 marca 2019

imieniny: Gabriela, Marka, Gabora

RSS

Wielka feta strażaków

21.08.2002 00:00
Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie obchodziła w ubiegły weekend jubileusz 95-lecia swojego istnienia. Ufundowany został także nowy sztandar. Jak Pszów Pszowem, takiej uroczystości dawno tu nie było. „Nowiny Wodzisławskie” były patronem medialnym imprezy.

Uroczystości rozpoczęły się na placu przed remizą koncertem Orkiestry Dętej KWK „Anna” w Pszowie. Zgromadzili się tu wszyscy zaproszeni goście z sąsiednich jednostek, władze miasta, przedstawiciele wielu instytucji społecznych, gospodarczych oraz delegacje środowiska pożarniczego.

Głównym punktem było pożegnanie starego sztandaru pszowskiej jednostki. Na maszt została podniesiona flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a później odbył się przemarsz do bazyliki NNMP w Pszowie, gdzie odbyła się msza św. z poświęceniem nowego sztandaru. Po mszy uroczysty korowód przemaszerował ulicami miasta na boisko Klubu Sportowego Górnik Pszów. Tam odbył się uroczysty apel z podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz ceremoniał przekazania nowego sztandaru działaczom OSP.

Wyróżniono także wielu pszowskich strażaków. Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego zos-tał uhonorowany Henryk Kałuża, brązowym: Ryszard Glenc, Eugeniusz Kozłowski i Piotr Mikołajczyk. Jednostka OSP z Pszowa została ponadto odznaczona honorowym medalem im. Bolesława Chomicza.

Złotym medalem zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni Jerzy Domas i Mirosław Latocha. Brązowym: Dariusz Majchar, Bogusław Szymczyk i Marek Tront. Wzorowymi strażakami zostali: Piotr Fiszer, Mirosław Koterba i Arkadiusz Rak.

W artystycznej części uroczystości odbył się występ kabaretu, zespołów muzycznych, licytacja pamiątek strażackich i inne atrakcje. O 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, która planowana do 22.00, przeciągnęła się do północy.
Trochę historii

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie została założona w lipcu 1907 roku. Już wcześniej, bo w pierwszej połowie XIX wieku, została zakupiona pierwsza sikawka, jeszcze na drewnianych osiach. W 1912 roku jednostka posiadała już własny sztandar, a przed wybuchem II wojny światowej - remizę i sikawkę motorową. Już wtedy stawiano na młodzież. Drużyna żeńska liczyła wtedy 12 kobiet.

W okresie okupacji pszowską straż pożarną włączono do formacji obrony cywilnej i liczyła w tym czasie 2 drużyny męskie i 1 żeńską. Wyposażono też jednostkę w samochód ciężarowy marki Opel, przystosowany do celów gaśniczych, który został jednak zabrany przez Niemców podczas wycofywania się z terenów zajętych jesienią 1939 roku.

Obecna remiza została wybudowana w 1961 roku na miejscu starej. Jednostka OSP Pszów bierze udział w zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym, krajowym oraz na międzynarodowym wg regulaminu CTIF. Z zawodów w 1980 roku w Poznaniu przywieziono jako nagrodę obecny samochód pożarniczy typu Star 200 GBA. Jednostka reprezentowała pożarnictwo polskie na zawodach międzynarodowych CTIF w Berlinie w 1993 roku i w olimpiadzie strażackiej w Herning w Danii w 1997 roku, przywożąc kolejno srebrny i złoty medal. Na podobnej imprezie pszowscy strażacy byli także w ubiegłym roku w Kyopio w Finlandii, skąd również wrócili z złotym medalem. Od siedmiu lat jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Oznacza to pełną mobilizację członków czynnych, coroczne doposażenie jednostki z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz możliwość wysłania sekcji ratowniczych w każdy rejon kraju na wypadek klęsk i katastrof.

Jednostka zrzesza w swych szeregach ogółem 263 członków, spośród których 38 członków bierze udział w gaszeniu największych pożarów w regionie. Brali udział m.in. w pożarach lasów w Rudach Wielkich w 1989 roku, w rejonie Olkusza, Imielina i Kuźni Raciborskiej w 1992 roku oraz w akcji ratunkowej podczas powodzi w rejonie rzeki Olzy i Odry w 1997 roku.

Do dziś Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie udowadnia, że jest jedną z najlepszych jednostek w naszym regionie.

Sztandar, który został poświęcony w ubiegłą sobotę, jest już trzecim sztandarem w historii jednostki. Pierwszy ufundowano w 1912 roku, drugi w 1957. Fundatorami nowego sztandaru są Rada Miejska w Pszowie, Towarzystwo Przyjaciół Pszowa, Koło Gospodyń Wiejskich oraz wiele innych instytucji społecznych, właś-cicieli prywatnych firm oraz osoby prywatne, których wymienić tu nie sposób.

W obecnym składzie Zarządu OSP Pszów zasiadają: Eugeniusz Danielczyk - prezes, Henryk Majchar - naczelnik oraz jego zastępca Henryk Kałuża.

Marcin Macha

  • Numer: 34 (154)
  • Data wydania: 21.08.02