środa, 19 lutego 2020

imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

RSS

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Jakie inwestycje?

21.08.2002 00:00
Rozpoczęło się osuszanie Szkoły Podstawowej w sołectwie Mszana. Na ścianach pojawiały się bowiem zawilgocenia, które zagrażały zdrowiu uczniów tej szkoły.

Szkoła ma już swoje lata, powstała w 1937 r. Metodą iniekcji krystalicznej zostanie dokonane jej osuszanie. Metoda polega na dokonaniu w odległości 10 - 15 cm odwiertów w ścianach i wpuszczenia weń  środka, który krystalizuje się i nie przepuszcza wody. Gmina zdecydowała się na odwierty wewnątrz budynku, bowiem do fundamentów na zewnątrz należałoby się dokopywać. Tak samo, po osuszeniu budynku szkoły, osuszony zostanie budynek remizy OSP w Gogołowej.

W najbliższym czasie mieszkańców czekają jeszcze inne inwestycje. Budowa chodnika przy ul. Wolności i przy ul. Centralnej. Ta ostatnia droga jest drogą powiatową. Powiatowy Zarząd Dróg jest już po przetargu, wykonawca został wybrany. Gmina partycypuje w kosztach budowy chodnika przy tej ulicy, którego co rok wykonywany jest kolejny odcinek. Ulica Wolności jest natomiast drogą wojewódzką. Gmina jest w trakcie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, celem wykonania wspólnej inwestycji budowy chodnika (od sklepu wielobranżowego do skrzyżowania z ul. Centralną). To ok. 1000 metrów.

Środki w budżecie  są, biurokracja jednak przeciąga się. Jeśli inwestycja przekracza 30 tys. euro, sprawy papierkowe są ogromne, to straszny hamulec do roboty - denerwuje się wójt Jerzy Grzegoszczyk. Można się zestarzeć od momentu decyzji do momentu budowy. Chętni i pieniądze są, jednak sprawy biurokratyczne sprawią, że budowa ruszy tu dopiero w przyszłym roku.

Obecnie wykonywana jest kanalizacja sanitarna w sołectwie Mszana (kolektor B) i kolektor tłoczny (najważniejszy, bo łączący kanalizację z oczyszczalnią ścieków w Ruptawie).

Jedna trzecia mieszkańców już niedługo będzie mogła korzystać z sanitariatów na poziomie mieszkańców z miasta - chwali się wójt. Kanalizacja likwiduje przydomowe szamba, a także wycieki do rowów. Nie obywa się jednak bez skarg mieszkańców, chodzi zwłaszcza o roboty na prywatnych posesjach.

Gmina jest już po przetargu, w trakcie podpisywania umowy na wykonanie dalszej części kanalizacji sanitarnej (kolektor C). Budowa ta, według planów, ruszyć ma za dwa, trzy tygodnie. Przygotowywane są także materiały do złożenia wniosku w ramach projektu UE Sapard (kolektor A).

W najbliższych planach 90 % mieszkańców sołectwa Mszana ma zostać skanalizowana. Sukcesywnie, w miarę środków, budowa kanalizacji ma ruszyć w Połomi i Gogołowej. Niestety budowa kanalizacji to jedna z najdroższych inwestycji w gminie - tłumaczy Marian Werner inspektor ds. zamówień publicznych UG Mszana.

W tegorocznym budżecie zarezerwowane są również środki na wymianę w sołectwie Mszana ostatniego odcinka wodociągu  ze stali na PE (od Urzędu Gminy do skrzyżowania z ul. 1 Maja).

W trakcie realizacji jest także utwardzanie dróg gruntowych kamieniem. Gmina jest również w trakcie przygotowania przetargu na oświetlenie zewnętrzne ulic: Sosnowej w Mszanie oraz odnogi ul. Centralnej, w rejonie posesji p. Jankowskiego w Połomi. Gmina czeka też na oferty w trybie zapytania o cenę na przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Połomi oraz do gimnazjum w Gogołowej, a także przewóz dzieci z Mszany i Gogołowej w ramach zajęć w-f na basen.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie także przetarg na zimowe utrzymanie dróg.

(amk)

  • Numer: 34 (154)
  • Data wydania: 21.08.02