środa, 26 czerwca 2019

imieniny: Jana, Pawła, Miromira

RSS

Mandatowo IV

17.01.2001 00:00
 
Przepisy o ruchu drogowym nakazują użytkownikom dróg zachowanie „ostrożności” oraz „szczególnej ostrożności”. Te dwa zbliżone pojęcia mają zdecydowanie inne znaczenie użytkowe. Ostrożność zachować należy zawsze i wszędzie. Szczególna ostrożność jest takim stanem naszej koncentracji, która gwarantuje skuteczność reakcji w sytuacjach krytycznych. Te dwa pojęcia nierozerwalnie wiążą się też z prezentowanymi poniżej karami za wykroczenia, o których za chwilę. Prawodawca, jak wynika z lektury tej części, zastosował tu wyjątkowo wysokie kary pieniężne i wyrażone w punktach. Rzecz w tym, że oznakowane przejścia dla pieszych oraz ich okolice, zakwalifikowane zostały jako najbardziej chronione, ze względu na bezpośredni styk pieszych z pojazdami mechanicznymi poruszającymi się po drogach. Jest też nieistotne czy naruszenie tych przepisów nastąpiło w momencie gdy znajdowali się na nich piesi, czy gdy było ono nieużytkowane. Prawodawcy chodzi przede wszystkim o tzw. wyrobienie nawyków u osób kierujących pojazdem. Prezentowane wartości kwotowe - wyrażane są w złotówkach.   
1. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożności - 200 zł.
2. Zawracanie:
-  w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub utrudnić ten ruch - 200 zł
- w tunelach, na mostach i wiaduktaach oraz na drogach jednokierunkowych - 200 zł.
3. Błędne sygnalizowanie lub jego brak przy wykonwaniu manewru - 150 zł.
4. Niewłaściwe ustawienie pojazdu przed manewrem skrętu - 150 zł.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego    poza skrzyżowaniem zajmowany pas ruchu - 1 pkt, 250 zł.
6. Naruszenie obowiązku sygnalizowania, zawczasu i wyraźnie, zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, albo zaprzestanie sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru - 100 zł.
7. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa poprzez omijanie pojazdu, który zatrzymał        się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 10 pkt, 500 zł.
8. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wymijania, omijania, cofania - 6 pkt, 250 zł.
9. Zajęcie przeciwnego pasa ruchu w celu omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy - 200 zł.
10. Utrudnienie ruchu innym pojazdom, podczas cofania - 4 pkt, 150 zł.
11. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 2 pkt, 100 zł.
12. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi    - 9 pkt, 400 zł.
13. Wyprzedzanie, na przejściach, rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi - 8 pkt, 400 zł.
14. Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku upewnienia się, czy:
- widoczność i miejsce na jezdni pozwalają na wykonanie manewru wyprzedzania;
- kierujący pojazdem, jadący za nim, nie rozpoczął manewru wyprzedzania;
- kierujący pojazdem mechanicznym, jadący przed nim i na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu - 5 pkt, 200 zł.
15. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
- na skrzyżowaniach - 5 pkt, 250 zł.
16. Wyprzedzanie na przejazdach: kolejowych, tramwajowych, bezpośrednio przed nimi - 5 pkt, 250 zł.
17. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu - 3 pkt, 150 zł.
18. Zwiększanie prędkości, przez kierującego pojazdem, w momencie gdy jest on wyprzedzany - 200 zł.
19. Niezastosowanie się do obowiązku usunięcia się maksymalnie w prawo - lub nawet zatrzymania się - w momencie wyprzedzania przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika - 150 zł.
20. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 300 zł.

J.A.B.
  • Numer: 3 (71)
  • Data wydania: 17.01.01