Poniedziałek, 22 lipca 2019

imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii

RSS

Parafie powiatu wodzisławskiego - część XVIII- Kościół św. Jerzego w Rydułtowach

17.01.2001 00:00
 Na placu kościelnym w Rydułtowach znajduje się jedyny w Polsce krzyż kamienny o podwójnych ramionach, zwany pokutnym, a na nim wyryte są następujące inicjały: AN DI 628 CEES IM 65 C. Konstanty Kowol w „Kronice Pszowa i Rydułtów” stwierdza, że po raz pierwszy odczytał je ksiądz Paweł Skwara.
Parafia św. Jerzego                                                                                
W kronice Konstantego Kowola czytamy: „Ja ksiądz Paweł Skwara czytam - Roku Pańskiego 1628 zbudowany jest kościół Świętego Jerzego Męczennika, 6 września konsekrowany”, zaś farski kronikarz księdza Ferdynanda Dudacy w 1790 roku stwierdza, że wspomniana budowla była już drugim kościółkiem w Rydułtowach i miała rozmiary kapliczki. Kronikarz ten pisał dalej, że: „Niewiadomski, pan na Rydułtowach, w roku 1703 buduje na honor Świętego Jerzego trzeci już kościół. Z dokumentów tych wynika zatem, że przeszło stuletni neogotycki kościół św. Jerzego jest już czwartym kościołem w Rydułtowach, a wszystkim nieustannie patronuje ten sam Święty.

Parafia w Rydułtowach
Dekretem biskupa wrocławskiego z 1883 roku z parafii pszowsko-ryduł-towskiej powołana zostaje samodzielna parafia Rydułtowy. Jej pierwszym proboszczem był ks. Jan Studzieński, a w 1892 r. urząd proboszczowski obejmuje ks. Paweł Bernert. Już w trzecim roku piastowania urzędu rozpoczyna budowę nowego - obecnego kościoła. 28 kwietnia 1895 roku poświęcony zostaje kamień węgielny, a 8 grudnia nowy kościół zostaje poświęcony ku czci Św. Jerzego. Kościół budował Ludwik Szneider, architekt z Raciborza. Kościół zbudowany jest „do krzyża” na 8 filarach, posiadał 5 ołtarzy: Św. Jerzego, Najświętszej Maryi Panny, Św. Barbary, Jana Nepomucena i Św. Józefa. W roku 1897 rozebrano stary kościół, a zmurszałe drewno sprzedano. Jednocześnie założono nowy cmentarz, gdzie wybudowano kaplicę, w której zostały umieszczone ołtarze ze starego kościoła.

Dawne życie parafii
W 1905 roku 20 maja parafię wizytuje po raz pierwszy biskup wrocławski i udziela sakramentu bierzmowania 1100 wiernym. W 1910 roku parafia świętuje pierwsze prymicje, a prymicjantem jest syn nauczyciela Alfred Kijonka. W tym samym roku, do wybudowanego klasztoru przybywają siostry służebniczki, sprowadzone z Poremby, koło Góry św. Anny. W 1915 roku założono w kościele instalację elektryczną, zakupiono organy, na wieży kościelnej umieszczono zegary, zamontowano również 2 dzwony przeniesione ze starego kościoła, natomiast zakupiony nowy dzwon został zabrany przez władze świeckie na cele wojenne.

Proboszczowie parafii
W 1916 roku zmarł drugi proboszcz ks. Paweł Bernert, a obowiazki proboszczowskie kolejno obejmują: ks. Hassa, ks. Bernacki, ks. Urban, ks. Nowok, ks. Klon i ks. Sodzawiczny, który sprawuje tę funkcję od 1975 roku do dziś. W pracy duszpasterskiej księżom proboszczom pomagało wielu księży wikarych. Do historii przeszła szczególnie jedna postać - nieżyjącego już dzisiaj, a którego proces beatyfikacji się rozpoczął, księdza Franciszka Blachnickiego. To on  w 1954 roku, w parafii rydułtowskiej zainicjował pierwszy w Polsce ruch oazowy, który pomimo trudnych dla kościoła lat rozwinął się w całym kraju. Również z jego inicjatywy zbudowana została grota i domek Maryi.

Nowy wystrój kościoła
W latach pięćdziesiątych w kościele trwają prace usuwające szkody górnicze, a nabożeństwa odbywają się w sali „u Palki”. Zgodnie z wymogami II Soboru Watykańskiego w 1971 roku kościół otrzymuje nowy wystrój, a w 1981 w bocznych kaplicach kościoła w miejsce zniszczonych ołtarzy umieszczono obrazy-ikony Św. Barbary i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W tym samym czasie dach kościoła  pokryty zostaje blachą miedzianą. W 1993 roku  prezbiterium w kościele św. Jerzego otrzymało nowy wystrój, zakupiono również elektroniczne organy. W grudniu 1992 roku ksiądz biskup Damian Zimoń przewodził tam mszy świętej koncelebrowanej z okazji 200-lecia kopalni.

100-lecie kościoła
W 1996 roku kościół św. Jerzego w Rydułtowach obchodził swoje setne urodziny. W wydanym z tej okazji folderze proboszcz parafii ks. Bernard Sodzawiczny napisał; „Godzi się stwierdzić, że dzieje kościoła w Rydułtowach to dzieje kościoła na Śląsku, to przykład istnienia kościoła lokalnego, powszechnego, który pozwolił i pozwala trwać i przetrwać pomimo różnych nurtów historii, bo ten kościół jest nasz i jest ściśle zintegrowany we wspólnocie zacnych, czcigodnych kapłanów, sióstr zakonnych z mieszkańcami, parafianami w służbie Boga i głoszeniu Jego chwały. W tym przekonaniu wchodzimy w następne stulecia.”

Parafia dziś
W parafii św. Jerzego mamy bardzo rozbudowaną Akcję Katolicką - opowiada proboszcz ks. Bernard Sodzawiczny. Pod koniec zeszłego roku, z jej inicjatywy, przed naszym kościołem stanęła kapliczka, w której umiejscowiliśmy figury św. Jerzego. Pochodzą one ze starego ołtarza kościelnego i wreszcie mają swoje miejsce. Święta Bożego Narodzenia również były dla członków Akcji, czyli około 40 osób, okazją do czynienia dobra. Wspólnie przygotowali ponad 170 świątecznych paczek dla chorych i ubogich. Obecnie szykują bezalkoholową zabawę na cele charytatywne, która odbędzie się 20 stycznia w Gołębniku. Będzie to pierwsza tego typu impreza w naszej parafii, ale wiem, że wierni z Akcji już planują kolejne - cieszy się ks. proboszcz. W parafii św. Jerzego jest także duża grupa ministrantów, Legion Maryi, Dzieci Maryi, Ruch Światło Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Oaza Rodzin, Grupa Żywego Różańca oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Ta ostatnia grupa zorganizowała ostatnio wspaniały bal antyalkoholowy. Warto także wspomnieć o specjalnym funduszu stypendialnym utworzonym przez to stowarzyszenie. Jest on przeznaczony dla młodzieży uzdolnionej - opowiada ks. proboszcz Bernard Sodzawiczny.

U św. Jerzego
W parafii św. Jerzego działa ciesząca się dużym zainteresowaniem  biblioteka parafialna, a co miesiąc wydawana jest gazetka parafialna „Pielgrzym”. Swoje spotkania ma tutaj również Klub AA. Klub prowadzą osoby świeckie, a ksiądz jest jego opiekunem - opowiada ks. proboszcz. Klub spotyka się dwa razy w tygodniu. Bardzo szczególne jest to, że uczęszczający na spotkania klubu mają swoją mszę, w każdą rocznicę zerwania z nałogiem alkoholizmu. Co roku w kościele św. Jerzego odbywa się koncert kolęd z udziałem parafialnego chóru Cecylia i chórów sąsiedzkich. Parafia zaprasza na kolejny taki koncert, który odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. Nasi parafianie chętnie biorą udział w pielgrzymkach do Sanktuariów Maryjnych w całej Polsce. Dzieci komunijne udają się do Częstochowy.  Oprócz tego, co miesiąc, autobus pełen wiernych jedzie na nocne czuwanie do Turzy - opowiada ks. proboszcz Bernard Sodzawiczny. To ważne, że parafianie mają w sobie tyle wiary i energii - mówi ks. proboszcz. Dzięki temu dzieje się u nas dużo dobrego np. w ubiegłym roku mieliśmy bardzo nietypowe Boże Ciało. Jego wyjątkowość polegała na wybraniu przez parafian innej, atrakcyjnej trasy na Procesję Bożego Ciała. Szliśmy polami i ukwieconymi łąkami, podziwialiśmy wspaniałą przyrodę, a nasze pieśni i modlitwy miały niezwykle atrakcyjną scenerię. Podczas naszego wędrowania o swoim istnieniu dały nam znać takie stworzenia jak zające, sarny i inne. W tym roku również wybierzemy taką piękną trasę procesji - planuje ks. proboszcz Bernard Sodzawiczny.

Inga

Parafia św. Jerzego w Rydułtowach
Ul. Plebiscytowa 9
Tel 457 85 61
Liczba wiernych: 9543
Proboszcz: ks. Bernard Sodzawiczny
Wikarzy: ks. Adam Kandziora, ks. Andrzej Król, ks. Tomasz Żołna.
Odpust: 24 kwietnia
Msze św.- niedziela: 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 16.30
Dni powszednie: 7.00; 7.30; 8.15; 17.00.
  • Numer: 3 (71)
  • Data wydania: 17.01.01