Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.
Numer: 48 (1543) Data wydania: 30.11.21
Czytaj e-gazetę

Zapytaj prawnika: Który sąd rozpatrzy sprawy małżeńskie?

Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator.

Ustawodawca przewidział w sprawach małżeńskich wyłączną właściwość sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Właśnie przed taki sąd należy wytoczyć powództwo. Jeśli jednak brak takiej podstawy to wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co należy rozumieć przez sprawy ze stosunku małżeństwa? Do spraw tych należy zaliczyć:

– sprawy o unieważnienie małżeństwa,

– o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,

– o rozwód,

– o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– o orzeczenie separacji na żądanie jednego z małżonków.

Pamiętać jednak należy, że nie zawsze będzie to sąd rejonowy. I tak powództwo o rozwód lub separację należy wytoczyć przed sądem okręgowym, ale ustalanym w powyższy sposób.

Uwaga!

Jeśli jeden z małżonków przebywa w więzieniu, to fakt ten nie oznacza, że automatycznie miejsce położenia zakładu karnego należy traktować jako miejsce jego stałego pobytu. Wprost przeciwnie – jeśli da się ustalić, że miejscem stałego zamieszkania uwięzionego jest inna miejscowość, to tę miejscowość należy uważać za miejsce, gdzie uwięziony małżonek „stale przebywa”.