Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

RSS

Kiedy droga powiatowa relacji Łańce – Pstrążna będzie przejezdna?

11.05.2021 00:00 red

Droga, stając się nieformalnym objazdem wskutek prowadzonego remontu DW 935 na terenie gminy Kornowac została poddana znacznym obciążeniom. Swoje zrobiła też zima. W efekcie przejazd zamknięto, z możliwością dojazdu tylko do zlokalizowanych tam posesji. Ci, którzy korzystali z drogi, zadają pytanie: kiedy zostanie otwarta?

Od ponad roku trwa przebudowa drogi wojewódzkiej numer 935 na terenie gminy Kornowac. Początkowo wskutek prowadzonych prac zamknięto dla ruchu odcinek od ul. Pszowskiej – DW 933 – do skrzyżowania z ul. Stawową. Później zabrano się za kolejny – od skrzyżowania z ul. Stawową do ul. Pamiątki. Niedawno z ruchu wyłączono również obszar – od ul. Pamiątki do przejazdu kolejowego nieopodal Auchan w Raciborzu.

W międzyczasie z ruchu wyłączono również drogę powiatową nr 3538S relacji Łańce – Pstrążna. Jak tłumaczy Sylwia Sitarz, kierownik Biura Obsługi Starosty, w związku z prowadzoną przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 oraz powstałymi w tym czasie utrudnieniami w ruchu, ta droga powiatowa stała się trasą nieformalnego objazdu (oznakowany objazd prowadzony jest drogami wojewódzkimi).

– Ruch drogowy „przeniósł się” z drogi wojewódzkiej na drogi niższej kategorii. Większość pojazdów udających się w kierunku miejscowości Rydułtowy, Rybnik i innych (oraz stamtąd powracających) wybierało trasę przejazdu odcinkami dróg powiatowych relacji Racibórz – Kobyla – Kornowac oraz Łańce – Pstrążna, nie zważając na ograniczenia w ruchu wprowadzone odpowiednim oznakowaniem. Przedmiotowy odcinek drogi został poddany znacznym obciążeniom, do których konstrukcja nie była przystosowana. Ponadto warunki zimowe w ostatnim sezonie (2020/2021) również przyczyniły się do powstania zniszczeń w nawierzchni. Ze względu na zaistniały stan techniczny, który pośrednio może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji, wprowadzano stopniowo ograniczenia w ruchu, aż do jej zamknięcia włącznie – mówi pani kierownik.

Kiedy więc można spodziewać się jej ponownego otwarcia dla ruchu? Urzędniczka odpowiada, że „po wykonaniu doraźnych robót naprawczych, planuje się przywrócenie na tej drodze ruchu, jednak pod pewnymi ograniczeniami, dotyczącymi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz ograniczeniu prędkości”. – Planuje się przywrócić ruch na tej drodze począwszy od 17 maja 2021 r. – dowiadujemy się.

Jednocześnie Sylwia Sitarz przypomina, że w 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę tego odcinka drogi. – Warto dodać, iż obecny Zarząd wielokrotnie podjął próbę pozyskania środków na powyższe zadanie, niestety ze względów technicznych (m.in. takich jak niestandardowa szerokość drogi czy też śródpolna lokalizacja) nie udało się pozyskać środków – podsumowuje pani kierownik.

(mad)

  • Numer: 19 (1514)
  • Data wydania: 11.05.21
Czytaj e-gazetę