Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

EKONOWINY: Zanieczyszczenie powietrza to problem całej Europy

08.12.2020 00:00 red

„AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“ – to tytuł konferencji, która odbywać się będzie on-line 24 listopada. Konferencja skierowana była do przedstawicieli miast, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką ochrony powietrza. Skupi się ona na przyczynach zanieczyszczenia powietrza, a także na wybranych strategiach i metodach rozwiązania problemu, które uznaje się za efektywne dla środowiska i zdrowia ludzi.

– Zdecydowaną wartością tego projektu jest badanie mas powietrza przemieszczających się na południu kraju i poza jego granicami. Specjalistyczne instytucje naukowe badają jaka jest jakość powierza nie tylko w Rybniku, ale również poza jego granicami. To szczególnie ważne w długofalowej polityce walki o czyste powietrze, która nie może działać tylko w granicach jednego miasta, podobne działania musi podejmować kilka miast, po to żebyśmy w przyszłości mogli oddychać czystym powietrzem – komentuje Janusz Koper zastępca prezydenta Rybnika, który weźmie udział w konferencji.

Celem projektu „AIR TRITIA”, realizowanego w ramach unijnego programu Interreg Europa Środkowa, jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza.

W ramach projektu opracowane zostaną także indywidualne strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast: Rybnik, Opole, Opawa, Ostrawa i Żylina oraz wspólna strategia dla obszaru EUWT TRITIA.

Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych wyzwań, z którym zmagają się przedstawiciele europejskich regionów. Zawarte w nim substancje szkodliwe mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a przez to generują szereg kosztów społecznych oraz ekonomicznych. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.

Projekt AIR TRITIA dotyczy ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach działania stowarzyszenia TRITIA. Ma on na celu zwiększenie zdolności zarządzania jakością powietrza dla sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy danych informacji przestrzennej, wprowadzając równocześnie nowe narzędzia do zarządzania i prognozowania zanieczyszczenia oraz strategii jakości powietrza.

(eco)

  • Numer: 49 (1492)
  • Data wydania: 08.12.20
Czytaj e-gazetę