Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

EKONOWINY: Katowicki Fundusz ma pieniądze dla przedsiębiorców

08.12.2020 00:00 red

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił właśnie nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. To pierwszy tego typu program WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł. – Coraz więcej osób jest zainteresowanych budową takiej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, że warto wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy naszą ofertę skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł, z czego 1 mln to dotacje – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Nabór będzie odbywał się w trzech rundach, do końca tego roku. Pierwsza runda trwała do 30 października, druga od 2 do 30 listopada, a trzecia od 1 do 31 grudnia 2020 r. W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w programie. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Iformacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów: 32 60 32 222, 32 60 32 289,32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259.

(eco)

  • Numer: 49 (1492)
  • Data wydania: 08.12.20
Czytaj e-gazetę