Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

WAŻNE:

112 spraw do Polowego

10.11.2020 00:00 red

To unikalny spis życzeń mieszkańców Raciborza sporządzony przez Nowiny po tegorocznym cyklu spotkań prezydenta z raciborzanami. Na finiszu są prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Tego co spisaliśmy oczekują mieszkańcy. Czy ich postulaty znajdą się w planie wydatków, jaki szykuje Dariusz Polowy?

Tylko w Nowinach każdy raciborzanin może przeczytać takie kompleksowe wyliczenie bolączek i potrzeb mieszkańców stolicy powiatu. Powstało wskutek 12 wizyt prezydenta miasta Dariusza Polowego w dzielnicach Raciborza. Tego oczekują od niego uczestnicy tych spotkań. Prezydent obiecał w kampanii wyborczej swoją słynną „10-tkę”. Jak widać raciborzanie mają swoją listę i takich dziesiątek jest znacznie więcej.

Dzielnica: Ostróg

1. problem na skrzyżowaniu przed Mechanikiem, regulacja ruchu uczniów do szkoły i ze szkoły, najlepiej światła wzbudzane tam uruchomić

2. kładka przez Odrę między pomnikiem Matki Polki a Zamkiem

3. kładka przy moście kolejowym nad Odrą

4. przejście dla pieszych na ulicy Siwonia

5. wymalowanie pasów na parkingu przy Królewskiej

6. ulice Królewska/Lotnicza – brak parkingu przy blokach

7. pozostawienie ogródków działkowych przy rozwoju strefy gospodarczej

8. utrzymanie zielonego placu między szkołami, rezygnacja z zabudowy

9. zachowanie ciszy w otoczeniu kościoła zielonoświątkowego

10. interwencja w sprawie niekontrolowanego rozmnażanie się kotów na osiedlu XXX-lecia

11. remont ulicy Elżbiety (od Rudzkiej do szkoły)

12. naprawa zapadającej się drogi w rejonie ulic Segeta – Nowary – Goduli

13. ekrany akustyczne na Rudzkiej i Armii Krajowej

14. budowa wybiegu dla psów za schroniskiem

15. poprawa stanu czystości na ulicach Cygarowej i Rzemieślniczej

16. oświetlenie chodnika przy ul. Morcinka


Stara Wieś

1. montaż barierek przy „pasach” obok Strzechy

2. rozbiórka kamienicy przy „nerce” i budowa w tym miejscu parkingu

3. odbudowanie przejścia podziemnego pod „autostradą Reymonta”

4. zlokalizowanie szaletu miejskiego na Starej Wsi

5. budowa nowego parkingu przy Strzesze


Płonia

1. skuteczne przeniesienie otaczarni PRD z dzielnicy

2. remont ulicy Szkolnej

3. pełna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Piaskowa/Szkolna/Sudecka

4. odrestaurowanie zabytkowej kaplicy św. Jakuba przy ul. Rybnickiej


Ocice

1. zbiór wody na Czeskiej, to samo dotyczy ulic: Górnej, Francuskiej, Wiejskiej

2. dokończenie remontu ulicy Wiejskiej

3. budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole

4. wymiana piłkochwytów przy boisku piłkarskim, obecne mają 20 lat i rdzewieją;

5. wymiana podłoża na placu zabaw

6. remont „księżycówki”

7. remont ulicy Gruntowej, bo trzeba chodzić w gumowcach

8. egzekwowanie kar dla właścicieli psów, którzy nie sprzątają psich odchodów


Sudół

1. sygnalizacja wzbudzana przy szkole

2. chodnik przy Hulczyńskiej obok osiedla na końcu dzielnicy i miasta

3. droga miejska „między Kotulami”

4. lokal wyborczy w Sudole

5. doposażenie placu zabaw przy końcu ul. Czynu Społecznego

6. „zebra” przy starej szkole na Hulczyńskiej


Markowice

1. remont ulicy Babickiej

2. budowa pomieszczenia socjalno - bytowego dla LKS Markowice

3. zmniejszenie natężenia ruchu na ul. Olimpijczyka

4. rekompensata braku dofinansowania dla ZSP z projektu doposażenia przedszkoli i szkół miejskich

5. budowa chodnika przy ul. Odrodzenia przy stacji

6. budowa parkingu przy cmentarzu

7. prace nad gazyfikacją części dzielnicy

8. ustawienie tablic monitorujących prędkość samochodów

9. budowa drogi Dębniki – kiedy będzie asfalt

10. ustawienie bankomatu w Markowicach

11. opłacenie przez Miasto wywozu skoszonej trawy z boiska przy szkole


Nowe Zagrody

1. chodnik przy Pomnikowej od Dywyty po lewej stronie

2. oświetlenie ciemnej dziury w rejonie sklepu U Kazika na placu Konstytucji

3. remont ulicy Pomnikowej, od Willowej do Żwirki Wigury

4. problem z kanalizacją przy ul. Anny

5. odświeżenie placu zabaw w parku im. Miasta Roth

6. przycięcie topoli przy stadionie PWSZ


Obora

1. patrole na Markowickiej

2. natężenie ruchu na Drzewieckiego

3. ograniczenie prędkości na ul. Smołki


Miedonia

1. problem z rowami w dzielnicy, nie są koszone,

2. na ul. Ratajskiego woda z pola jest na posesjach

3. brak chodnika na Kwiatowej

4. gazyfikacja dzielnicy

5. brak autobusu z Kwiatowej

6. kanalizacja deszczowa wgłąb ulicy Kwiatowej

7. osłony dźwiękochłonne od ulicy Wybrzeżnej przy powstającej RDRP

8. ścieżka rowerowa po ulicy Piotrowskiej

9. zatoczka parkingowa przy „Ósemce”


Centrum

1. zagospodarowanie ruiny po dawnym banku przy urzędzie

2. dyscyplinowanie kierowców przejeżdżających na „czerwonym” obok Kauflandu

3. naprawa kratki ściekowej przy wiadukcie na ulicy Piaskowej

4. poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kolejowej przy parku

5. pielęgnacja drzew przy parku, zabezpieczenie dużych, suchych

6. poprawa widoczności przejść dla pieszych przy ulicach Bema i Staszica

7. naprawa chodnika przy ul. Bema naprzeciw starego szpitala

8. ograniczenie prędkości na ul. Opawskiej

9. naprawa i uzupełnienie oświetlenia przy ul. Nowej przy placu Długosza

10. ruch jednokierunkowy na ul. Pracy

11. odstąpienie od aktualnego projektu remontu ulicy Bema

12. wprowadzenie „tempo 30” w centrum miasta

13. odkupienie terenu przy ul. Ogrodowej pod nowy park miejski

14. zbudowanie tężni i zielonego terenu rekreacyjnego na placu Długosza

15. ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Konopnickiej

16. uporządkowanie postoju na ul. Odrzańskiej, kierowcy zostawiają auta na drodze, gdy parking jest pełny

17. poprawić skrzyżowanie ulic Karola Miarki i Wojska Polskiego

18. prawoskręt w ul. Głowackiego z ul. Drzymały

19. prawoskręt w ul. Kościuszki z ul. Staszica


Brzezie

1. remont ulicy Pogrzebieńskiej

2. odwodnienie ul. Malinowej

3. wykoszenie chaszczy wzdłuż chodnika przy Pogrzebieńskiej, ostatnie koszenie było 10 lat temu

4. ścieżka rowerowa po nieczynnej lini kolejowej

5. naprawa drogi i rowów na terenie ROD Widok

6. parking przy kościele

7. naprawa ulicy Brzeskiej pod „Bismarkiem”

8. wzbudzana sygnalizacja świetlna przy przedszkolu

9. naprawa bocznej drogi od ulicy Pogrzebieńskiej, śmieciarka się tam zakopała, mało nie wywróciła się

10. zabezpieczenie spływu wody z remontowanego skrzyżowania Dębiczna – Rybnicka, bo ludzie się tam zimą pozabijają

11. oświetlenie ul. Dębicznej

12. problem odorów z rejonu RIPOK-a

13. Wprowadzenie zajęć kulturalnych w remizie OSP

14. rezygnacja z syren strażackich w godzinach nocnych


Studzienna

1. remont ulicy Myśliwskiej

2. oświetlenie odnogi ulicy H. Pobożnego

3. regularne opróżnianie zbiornika na deszczówkę, bo się przelewa

4. sygnalizacja wzbudzana przy szkole na DK45

5. kanalizacja przy ul. Hulczyńskiej

6. zwiększenie dotacji na LKS Studzienna

7. przyszłość górnego budynku przy szkole

8. parkingi przy szkole w Sudole i Studziennej

9. remont dachu w budynku przedszkola, bo odfrunie w wichurze

10. rozeznanie tematu farmy fotowoltaicznej na polach sudolskich, w kontekście sąsiedztwa z uprawami rolniczymi

  • Numer: 45 (1488)
  • Data wydania: 10.11.20
Czytaj e-gazetę