Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

EKONOWINY: Kominiarze liczą piece

31.03.2020 00:00 red

We wrześniu ubiegłego roku w Rybniku Województwo Śląskie, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzki Cech Kominiarzy zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie.

W ramach podpisanego porozumienia członkowie stowarzyszeń kominiarskich zobowiązali się przeprowadzić inwentaryzację urządzeń grzewczych w trakcie prowadzonych przeglądów. Inwentaryzacja ta dotyczy urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW. Zebrane dane pozwolą m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków. Formularz inwentaryzacji zawiera także informacje na temat rodzaju budynku, termomodernizacji, źródła ciepła, a także sposobu użytkowania źródła ciepła.

Analiza zebranych danych posłuży do uzyskania szerszej informacji z zakresu instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Zebrane informacje mogą przyczynić się do wypracowania różnych praktyk służących niwelowaniu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W przyszłości pozwolą także na stworzenie nowych modeli zarządzania jakością powietrza poprzez konstruowanie programów i kierowanie środków w te rejony, które generują największe problemy. Zebrane dane mogą przyczynić się też do wsparcia, kontynuacji oraz podejmowania nowych działań, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza.

(eco)

  • Numer: 13 (1456)
  • Data wydania: 31.03.20
Czytaj e-gazetę