Piątek, 5 marca 2021

imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii

RSS

Spowiedź tylko poza konfesjonałem, święta bez adoracji Krzyża i święcenia pokarmów

31.03.2020 00:00 red

Hierarchowie diecezji opolskiej, gliwickiej i katowickiej wprowadzili kolejne obostrzenia dotyczące kultu religijnego w naszym regionie. Ograniczenia idą bardzo daleko i są następstwem rozporządzeń przyjętych przez władze państwowe.

Diecezja Opolska

1. Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w mszy świętej w niedziele i święta została przedłużona do odwołania. Wierni są zachęcani do przyjmowania tzw. komunii duchowej.

2. W mszach świętych może uczestniczyć maksymalnie pięciu wiernych. Jeśli msza jest odprawiana w intencji, wówczas pierwszeństwo mają przedstawiciele rodziny, którzy zamówili intencję. Jeśli msza jest koncelebrowana, wówczas liczbę pięciu uczestników należy rozdzielić pomiędzy rodziny, które zamówiły intencje.

3. Osoby nieletnie nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu tak długo, jak długo zawieszone będą zajęcia w szkołach. Zawieszono również posługę szafarzy.

4. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali zostały odwołane.

5. Kościoły pozostają otwarte w ciągu dnia, ale jednocześnie nie może w nich przebywać więcej niż pięć osób.

6. Ze spowiedzi można skorzystać wyłącznie na wyraźną prośbę – po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Taka spowiedź nie może być przeprowadzona w konfesjonale, ale w kaplicach bocznych lub otwartej części kościoła. Pozostałe osoby mogą wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego za grzechy, który umożliwi trwanie w stanie łaski uświęcającej. Osoby, które skorzystają z tej formy pojednania z Bogiem, powinny przystąpić do spowiedzi i wyznać wszystkie grzechy niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

7. Uroczystości pogrzebowe zostały ograniczone do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie pięć osób z najbliższej rodziny zmarłego. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu według tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

8. Zawieszono rekolekcje, misje, wyjazdy, pielgrzymki i spotkania formacyjne.

9. Uroczystości Bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej zostaną przeniesione na dalszy termin (nie wcześnie niż we wrześniu).

10. Jak dotąd Biskup Opolski nie sprecyzował, jak będą wyglądać obostrzenia dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia.

***

Do Diecezji Opolskiej należą m.in. dekanaty w Łanach (tam m.in. parafie w Modzurowie oraz Sławikowie), Pietrowicach Wielkich (parafie w Borucinie, Cyprzanowie, Gamowie, Krowiarkach, Krzanowicach, Krzanowicach, Makowie, Pawłowie, Pietrowicach Wlk., Samborowicach oraz Wojnowicach) oraz Raciborzu (parafie w Łubowicach, Raciborzu – bez Brzezia – i Rudniku).

Diecezja Gliwicka

1. Na terenie diecezji nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta. Wierni są zachęcani do przyjmowania tzw. komunii duchowej. W tym celu można posłużyć się następującą modlitwą:

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

2. Msze święte sprawowane są bez udziału wiernych.

3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali zostały odwołane.

4. Ze spowiedzi można skorzystać wyłącznie na wyraźną prośbę – po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Taka spowiedź nie może być przeprowadzona w konfesjonale, ale w kaplicach bocznych lub otwartej części kościoła. Pozostałe osoby mogą wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego za grzechy, który umożliwi trwanie w stanie łaski uświęcającej. Osoby, które skorzystają z tej formy pojednania z Bogiem, powinny przystąpić do spowiedzi i wyznać wszystkie grzechy niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie biskup Jan Kopiec przestrzega przed „nadużyciami związanymi z sakramentem pokuty”, do których zalicza się m.in. spowiedź przez telefon czy internet. – Po ustaniu pandemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne – zastrzega.

5. Uroczystości pogrzebowe zostały ograniczone do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie pięć osób z najbliższej rodziny zmarłego. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez w dniu pogrzebu bez udziału wiernych lub w późniejszym terminie (w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby).

6. Zawieszono rekolekcje, misje, wyjazdy, pielgrzymki i spotkania formacyjne.

7. Liturgia Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek) oraz Liturgia Męki Pańskiej (Wielki Piątek) będzie sprawowana przez księży bez udziału wiernych. Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża. Jednocześnie biskup zaleca, aby podczas tej domowej uroczystości nie całować krzyża. Zamiast tego wierni powinni uklęknąć przed krzyżem i wspólnie odmówić (trzykrotnie) następującą modlitwę:

Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.

8. W Wielką Sobotę wierni nie będą mogli adorować Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz Krzyża w kościele. Zamiast tego mogą odczytać w swoich domach mękę Jezusa Chrystusa z Ewangelii św. Jana (rozdziały J 18, 1 – 19, 42). Tego dnia nie będzie również tradycyjnego święcenia pokarmów.

9. Liturgia Wigilii Paschalnej również będzie sprawowana bez udziału wiernych.

***

Do Diecezji Gliwickiej należy m.in. dekanat w Kuźni Raciborskiej (parafie w Babicach, Górkach Śląskich, Kuźni Raciborskiej, Nędzy, Rudach, Turzu i Zawadzie Książęcej).

Archidiecezja Katowicka

1. Na terenie diecezji nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta. Wierni są zachęcani do przyjmowania tzw. komunii duchowej.

2. Msze święte oraz uroczystości Triduum Paschalnego sprawowane będą bez udziału wiernych.

3. Ze spowiedzi można skorzystać wyłącznie na wyraźną prośbę – po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Taka spowiedź nie może być przeprowadzona w konfesjonale, ale w kaplicach bocznych lub otwartej części kościoła. Pozostałe osoby mogą wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego za grzechy, który umożliwi trwanie w stanie łaski uświęcającej. Osoby, które skorzystają z tej formy pojednania z Bogiem, powinny przystąpić do spowiedzi i wyznać wszystkie grzechy niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemicznego. – Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” – zaznacza abp. Wiktor Skworc.

4. Liturgia Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek) oraz Liturgia Męki Pańskiej (Wielki Piątek) będzie sprawowana przez księży bez udziału wiernych. Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża.

5. W Wielką Sobotę wierni nie będą mogli adorować Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz Krzyża w kościele. Tego dnia nie będzie również tradycyjnego święcenia pokarmów.

6. Uroczystości Wigilii Paschalnej/Wielkanocy zostaną odprawione bez udziału wiernych.

7. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi oraz ich rodzicami. Jeśli po Wielkanocy stan epidemii zostanie odwołany i dzieci wrócą do szkół, wówczas decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem (każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości). Jeśli po Wielkanocy stan epidemii zostanie utrzymany i dzieci nie wrócą do szkół, wówczas uroczystości I Komunii Świętej zostaną odwołane do czasu ustania epidemii.

8. W dniu pogrzebu można celebrować mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu zostały ograniczone wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż pięć osób.

***

Do Archidiecezji Katowickiej należą m.in. parafie z gminy Kornowac w powiecie raciborskim oraz Brzezia.

  • Numer: 13 (1456)
  • Data wydania: 31.03.20
Czytaj e-gazetę