środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

PBG wkracza na drogę likwidacji. Co to oznacza dla Rafako?

31.12.2019 00:00 red

Dawny gigant budowlany chce zawrzeć z wierzycielami nowy układ, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany. Częścią tego majątku jest pakiet akcji raciborskiego Rafako.

PBG złożyło do sądu wnioski o uchylenie układu zawartego z wierzycielami w 2015 roku oraz otwarcie postępowania sanacyjnego. – Spółka nie posiada możliwości dalszej obsługi układu na jego dotychczasowych warunkach oraz wykupienia obligacji w kwotach i terminach zapadalności ustalonych pierwotnie z wierzycielami – informuje Jacek Balcer z PBG. Od zawarcia układu PBG zdołało spłacić wierzycieli w kwocie 210 mln zł.

– Biorąc pod uwagę dzisiejszą, bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej znajduje się PBG, jak również interes szeroko pojętych interesariuszy spółki, dalsza restrukturyzacja jest konieczna. Podjęcie przez nas decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego jest wynikiem zapoznania się z bieżącą sytuacją, analizy formalno-prawnej oraz poszukania najlepszego dla ogółu interesariuszy rozwiązania – powiedział Jerzy Karney, prezes zarządu PBG S.A.

J. Balcer informuje, że celem działań podjętych przez zarząd PBG jest „zawarcie z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi–likwidacyjnym”, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany. Składnikiem tego majątku jest pakiet akcji raciborskiego Rafako*.

(żet)


* PBG jest głównym akcjonariuszem Rafako – posiada 43,2 proc. w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

  • Numer: 53 (1443)
  • Data wydania: 31.12.19
Czytaj e-gazetę