środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Azyl dla sponiewieranych przez życie

12.11.2019 00:00 red

Jak działa ośrodek „Maja” dla kobiet, które szukają schronienia dla siebie i dziecka przed bolesną przeszłością w patologicznej rodzinie? Okazją by przypomnieć tę formę pomocy i opieki była niedawna wizyta radnych powiatowych w Domu dla Matek z Dziećmi.

W budynku po starej szkole w raciborskiej Miedoni mieści się Dom dla Matek z Dziećmi „Maja”. Może przyjąć naraz 20 osób. W zlokalizowanym tu również Schronisku dla Kobiet Bezdomnych jest miejsce dla kolejnych 15 mieszkanek. Oba ośrodki są usytuowane w osobnych częściach budynku, ale niektóre z pomieszczeń są wspólne.

Obie prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w ramach zlecenia zadań publicznych z Powiatu Raciborskiego, Miasta Racibórz i Miasta Rybnika.

Gdy działalność ośrodków wizytowali tej jesieni radni z komisji zdrowia rady powiatu, w Domu dla Matek z Dziećmi przebywały cztery kobiety i sześcioro dzieci zaś w Schronisku dla Kobiet Bezdomnych – dziewięć osób.

Bez alkoholu

Przyjęcie do ośrodka odbywa się na podstawie skierowania z OPS. W „Mai” obowiązuje całkowity zakaz spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

W razie poważnego naruszenia regulaminu kierownik placówki może nakazać natychmiastowe opuszczenia Domu.

Wedle przepisów prawa czas pobytu w „Mai” nie powinien przekraczać jednego roku. Są jednak możliwości przedłużenia tego czasu (np. zdobywanie kwalifikacji zawodowych, zdarzenia losowe).

Wikt i pomoc prawna

Mieszkańcy ośrodka mają zapewnione całodzienne wyżywienie – trzy posiłki oraz podwieczorek dla dzieci. Zaopatrzeni są również w środki czystości i higieny osobistej oraz inne niezbędne artykuły (kołdry, poduszki, pościel, ręczniki, odzież używaną).

W czasie pobytu w Domu kobiety mają możliwość uregulowania swojej sytuacji prawnej i socjalnej. Mają zapewnioną pomoc w pisaniu pism i załatwianiu spraw urzędowych (m.in. wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego, pozew o rozwód, ustalenie ojcostwa czy alimentów na dzieci).

Możesz zmienić życie

W ośrodku prowadzone są zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i terapie zajęciowe. Mieszkanki mają dążyć do usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w środowisku. – Zajęcia mają na celu przywrócenie osobom poczucia odpowiedzialności za własne życie, wywołanie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, co w rezultacie będzie prowadzić do opuszczenia ośrodka. Działania są skierowane na utwierdzenie kobiet w przekonaniu o możliwości zmiany swojego losu, uniezależnienia się od nieodpowiedzialnych partnerów, stworzenia dzieciom i sobie godnych warunków życia – wyjaśnia Katarzyna Dutkiewicz prezeska „Tęczy”. W „Mai” organizowane są spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki czy mikołajki. W ramach potrzeb mieszkańców organizuje się porady prawne, psychologiczne oraz wsparcie socjalne.

Mamy prowadzą dom Kobiety nabywają tutaj umiejętności przydatne w pełnieniu roli matki i gospodyni domowej. Podopieczne objęte są pedagogizacją, by podnieść poziom wiedzy z zakresu wychowania i rozwoju dziecka, realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia związane są z planowaniem wydatków na podstawowe artykuły żywnościowe i dotyczą terminowego regulowania zobowiązań.

Wspólnie przygotowywane są posiłki, ciasta i desery dla dzieci. Młode mamy uczą się gotować. Wykonują również ozdoby świąteczne i upominki na różne okazje. Ponadto angażuje się kobiety do pracy przy budynku m.in. przy zamiataniu liści, plewieniu w ogródku, sadzeniu kwiatów i przycinaniu krzewów. – Co roku kobiety biorą udział w zbiórkach żywności w wybranych sklepach na terenie Raciborza. Wszystkie zajęcia mają również na celu doskonalenie umiejętności lepszej komunikacji, integracji z nowymi mieszkankami oraz pracy w grupie – podsumowuje pani prezes.

(oprac. m)

  • Numer: 46 (1429)
  • Data wydania: 12.11.19
Czytaj e-gazetę