Niedziela, 1 listopada 2020

imieniny: Seweryna, Wiktoryny, Warcisława

RSS

Ekonowiny: Możesz śledzić rzadkie ptaki

05.11.2019 00:00 red.

Trasy przelotów rzadkich ptaków – ślepowronów możemy już śledzić na ekranie komputera. Ptaki opuściły już miejsca lęgowe i po okresie koczowania rozpoczęły wędrówkę na zimowiska.

Ślepowrony są ornitologicznym symbolem Doliny Górnej Wisły. Ptaki te gniazdują regularnie w czterech ostojach Natura 2000: Dolina Górnej Wisły, Stawy w Brzeszczach, Dolina Dolnej Soły i Dolina Dolnej Skawy, ale są również widywane na podraciborskim Łężczoku. Górnośląskie Koło Ornitologiczne w projekcie LIFE.VISTULA.PL realizuje badania polegające na identyfikacji miejsc żerowania ślepowronów, co pomoże w przyszłości skuteczniej chronić ten gatunek. Dotąd nie rozpoznano dokładnie siedlisk żerowiskowych ślepowrona w okresie lęgów i w okresie polęgowym, do momentu rozpoczęcia wędrówki na zimowiska. Również nie są znane preferencje żerowiskowe młodych ptaków – w okresie między wylotem z gniazda a rozpoczęciem wędrówki na zimowiska. W 2019 r. założono 40 nadajników GPS/GSM na dorosłe i młode ślepowrony w dwóch ostojach. W przyszłym roku kolejne 40 nadajników zostanie założone na ptaki w następnych dwóch ostojach. Otrzymane w tym sezonie wyniki wskazują na nowe nieznane miejsca, gdzie dorosłe ślepowrony wyszukują pokarm do karmienia młodych. Oprócz stawów hodowlanych i rzek są to także małe zbiorniki położone nawet pomiędzy zabudowaniami czy wąskie cieki śródpolne. Dzięki zamontowaniu nadajników z jednej strony obserwujemy osobniki, które przez cały okres nie opuściły jednego kompleksu stawów, a inne zaś koczowały w południowej Polsce, również poza typowymi dla nich siedliskami jak stawy, starorzecza i cieki. Z drugiej strony, niektóre dorosłe ptaki szybko opuściły rodzinne strony i lecąc przez Włochy i północną Afrykę dotarły na zimowiska w Ghanie i Nigerii.

(eco)

  • Numer: 45 (1428)
  • Data wydania: 05.11.19
Czytaj e-gazetę