środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Zapytaj prawnika: Czy można ukarać rodzica za ograniczanie kontaktu drugiego rodzica z dzieckiem?

05.11.2019 00:00 red.

Natalia Lewandowska-Fac – radca prawny, mediator

Po rozstaniu rodziców najczęściej dziecko mieszka tylko z jednym z rodziców, a w wyroku rozwodowym bądź w odrębnym orzeczeniu sądu rodzinnego albo w ugodzie zawartej przed mediatorem określone zostają kontakty drugiego rodzica z dzieckiem (chyba że rodzice ustalają je między sobą na bieżąco). Co jednak w sytuacji gdy kontakty są ustalone ale nie są realizowane? Czy można bezkarnie utrudniać kontakt drugiego rodzica z dzieckiem? Jakie kroki powinien podjąć drugi rodzic gdy osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem?

Rodzic taki może wystąpić do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy) o zagrożenie drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeśli sąd wyda takie postanowienie, a osoba zobowiązana w dalszym ciągu utrudnia kontakty, to następnym krokiem jest wystąpienie do sądu o nakazanie samej zapłaty w ustalonej wcześniej przez sąd kwocie za jedno naruszenie pomnożonej przez liczbę naruszeń. Prawomocne postanowienie sądu w tym przedmiocie jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

  • Numer: 45 (1428)
  • Data wydania: 05.11.19
Czytaj e-gazetę