środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Musimy zadbać o bezdomnych

05.11.2019 00:00 red.

Zmiana przepisów o opiece społecznej wymusza na gminach zapewnienia bezdomnym pomocy i schronienia w lepszych niż do tej pory warunkach. Nie inaczej jest w Raciborzu, gdzie oprócz domu dla bezdomnych powstanie również specjalna ogrzewalnia.

Zagadnienie opieki nad osobami bezdomnymi było omawiane podczas październikowego posiedzenia miejskiej komisji oświaty (23.10.2019 r.). Naczelnik wydziału spraw społecznych Iwona Trzeciakowska zreferowała radnym wspomniane we wstępie zmiany w przepisach. Wyjaśniła czym różnią się ogrzewalnia, noclegownia, schronisko dla bezdomnych oraz schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (szczegóły w ramce). Co ważne, w myśl prawa gminy muszą zapewnić miejsca we wszystkich typach tych placówek.

Ogrzewalnia za 390 tysięcy

Obecnie w Raciborzu działa schronisko dla bezdomnych. Ogrzewalnia jest w trakcie przygotowania. Będzie  zawierać pomieszczenie o powierzchni 30 m2. Jednorazowo skorzysta z niego 15 osób. Całość – razem z pomieszczeniem biurowym, sanitariatami oraz łazienką – ma mieć powierzchnię 60 m2. Zabudowa ogrzewalni w Raciborzu będzie kosztować 390 tys. zł. Obiekt zostanie zlokalizowany przy schronisku dla bezdomnych na Ocicach. Pobyt w ogrzewalni będzie bezpłatny. Nie potrzeba będzie żadnych skierowań, aby móc z niej skorzystać. To istotne, gdyż w schronisku mogą przebywać tylko osoby, których ostatni adres zamieszkania znajdował się w Raciborzu. Ponadto za pobyt w schronisku pobierana jest opłata (w przypadku osób, których dochód przekracza kwotę 701 zł).

Co ze schroniskiem i noclegownią?

– Czy będziemy musieli stworzyć jeszcze osobne schronisko z usługami? – spytała radna Magdalena Kusy. – Postaramy się zrobić to w ten sposób, że na parterze będzie schronisko z usługami, natomiast na górze zwykłe schronisko – odpowiedziała naczelnik Iwona Trzeciakowska, odnosząc się do schroniska Arka N. na Ocicach.

Radna Ludmiła Nowacka dopytywała z kolei, czy oprócz ogrzewalni i schroniska Racibórz powinien mieć również noclegownię. – W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby. Ogrzewalnia i dwa schroniska będą w pełni zabezpieczały potrzeby w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi – odpowiedziała naczelnik. Aby spełnić wymóg zagwarantowania miejsc w noclegowni, Racibórz najprawdopodobniej podpisze umowę na korzystanie z obiektu z tym samorządem w naszym regionie, który otworzy u siebie taką placówkę. Póki co, w naszej okolicy nie ma takiego obiektu.

(żet)


Ogrzewalnia, noclegownia, schronisko. Czym się różnią?

Nowa ustawa o opiece społecznej precyzuje, czym są ogrzewalnie, noclegownie oraz schroniska dla bezdomnych. Poniżej najważniejsze cechy tych placówek.

Ogrzewalnia – nie może pomieścić więcej niż 50 osób, przy czym w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 25 osób. Obiekt sezonowy, czynny od 1 października do końca kwietnia w godz. 18.00 – 8.00 (lub przez cała dobę, jeśli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia). Bezdomni muszą mieć zapewniony dostęp do sanitariatów, miejsce do siedzenia, gorący napój oraz wymianę odzieży. Na jednego bezdomnego muszą przypadać co najmniej 2 m2. Temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa niż 18°C

Noclegownia – nie może pomieścić więcej niż 100 osób, przy czym w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 20 osób. Obiekt czynny przez cały rok w godz. 18.00 – 8.00 (październik – marzec) oraz 19.00 – 7.00 (kwiecień – wrzesień). Bezdomni muszą mieć zapewniony dostęp do toalety, prysznica, a także wymiany lub dezynfekcji i dezynsekcji odzieży. Pomieszczenia noclegowe powinny być wyposażone w łóżka z pościelą. Na jednego bezdomnego muszą przypadać co najmniej 3 m2. Osoby bezdomne powinny otrzymać gorący napój oraz ciepły posiłek. Minimalna temperatura w pomieszczeniach noclegowni to 20°C.

Schronisko – placówka na 80 osób, przy czym w jednym pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 10 osób. Na 50 osób powinien przypadać jeden opiekun oraz jeden pracownik socjalny. Schronisko jest czynne przez cały rok. Bezdomni mają zagwarantowaną wymianę odzieży, gorący napój, ciepły posiłek oraz dostęp do łóżka z pościelą, prysznica oraz toalety. Ponadto mają być objęci usługami aktywizacyjnymi. Na jednego bezdomnego muszą przypadać co najmniej 4 m2. Oprócz tego schronisko musi posiadać zaplecze socjalne – pomieszczenie biurowe, pralnię, suszarnię, kuchnię, pomieszczenie do spotkań indywidualnych. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniach schroniska to 20°C.

Schronisko z usługami opiekuńczymi – placówka na 80 osób, przy czym w jednym pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 6 osób. Na 15 osób powinien przypadać jeden opiekun, a na 50 osób jeden pracownik socjalny. Schronisko jest czynne przez cały rok. Bezdomni mają zagwarantowaną wymianę odzieży, gorący napój, ciepły posiłek oraz dostęp do łóżka z pościelą, prysznica, toalety i opieki higienicznej. Ponadto mają być objęci usługami aktywizacyjnymi. Na jednego bezdomnego musi przypadać co najmniej 5 m2. Schronisko z usługami musi posiadać zaplecze socjalne, takie jak zwykłe schronisko. Oprócz tego, obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniach schroniska z usługami to 20°C.

  • Numer: 45 (1428)
  • Data wydania: 05.11.19
Czytaj e-gazetę