środa, 21 października 2020

imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

RSS

Ekonowiny: Fundusz na ważnej konferencji

08.10.2019 00:00 red.

3 października podczas konferencji „Kongres Programu dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu” Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek wziął udział w charakterze eksperta w panelu dyskusyjnym pn. „Ochrona środowiska – innowacyjne projekty na rzecz walki ze smogiem”. Na scenie towarzyszyli mu inni znamienici specjaliści, w tym Włodzimierz Kocon – wiceprezes Zarządu BGK, Daniel Wolny – kierownik Biura Zarządzania Energią UM Katowice, Kamil Szydłowski z InnoEnergy oraz Joanna Wis-Bielewicz z Fundacji INNOVO.

Program dla Śląska wspiera m.in. działania dążące do likwidacji niskiej emisji w regionie poprzez poprawę efektywności energetycznej jedno- i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz poprawę efektywności dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Prezes Zarządu WFOŚiGW omówił dwa kluczowe przedsięwzięcia wskazane w Programie dla Śląska a realizowane przez Fundusz. O skali problemu i potrzebie skoncentrowanego działania świadczy dedykowane na Śląsk działanie 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wdrażane przez tut. Fundusz. Prezes podkreślił także, że województwo śląskie, jako jedyny region, zostało włączone do Krajowego POIIŚ i otrzymuje wsparcie w zakresie kompleksowej termomodernizacji.

Zły stan jakości powietrza na Śląsku wynika jednak w głównej mierze z przekroczeń norm emisji gazów z indywidualnych źródeł ciepła. Walka ze smogiem wymaga zasadniczej koordynacji działań, dlatego tak ważną rolę odgrywa w chwili obecnej Program Czyste powietrze. Tomasz Bednarek podkreślił, że w województwie śląskim jak dotąd wpłynęło najwięcej wniosków w skali kraju, dlatego działania Programu są tutaj najbardziej potrzebne.

Program dla Śląska jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe Śląska i został wymieniony jako jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program koordynuje istniejące krajowe i europejskie źródła finansowania, rozproszone w wielu programach i instytucjach. Intencją zapisaną w Programie jest aktywne zaangażowanie do współpracy w jego realizację zarówno partnerów publicznych z poziomu krajowego i regionalnego, jak i prywatnych. W efekcie będzie możliwa poprawa efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na działania rozwojowe w regionie, a co za tym idzie, dynamizacja jego procesów rozwojowych.

(eco)

  • Numer: 41 (1424)
  • Data wydania: 08.10.19
Czytaj e-gazetę