Piątek, 4 grudnia 2020

imieniny: Barbary, Krystiana, Berny

RSS

Epidemia koronawirusa:

Zgłoś uwagi do powiatowego programu ochrony przed hałasem

01.10.2019 00:00 red

Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony przed hałasem terenów położonych przy drogach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu.

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg powiatu raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu” to sześćdziesięciostronicowy dokument, wykonany na zlecenie Zarządu Powiatu Raciborskiego przez spółkę Lemitor Ochrona Środowiska. Wskazuje on miejsca, gdzie dochodzi do największych przekroczeń norm hałasu w korelacji do liczby mieszkańców narażonych na tę uciążliwość.

Analizie poddano tereny zamieszkałe położone przy DK 45 oraz drogach wojewódzkich 416 (Racibórz – Pietrowice Wielkie), 425 (Rudy – Kuźnia Raciborska – Solarnia), 919 (Racibórz – Nędza – Kuźnia Raciborska), a także drogi powiatowe 3548 S (Racibórz ul. Ocicka, Łąkowa, Kościuszki, Kolejowa i Piaskowa), 3504 S (Pawłów – Pietrowice Wielkie), 3503 S (Modzurów – Pawłów), 3521 S (Modzurów – Szonowice), 3512 S (Racibórz od skrzyżowania z ul. Rybnicką w kierunku Lubomi), a także drogi gminne w Raciborzu (ulice Kościuszki, Łąkowa, 1 Maja i Opawska). Nie we wszystkich przypadkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu (szczegółowe informacje w ramce „Dla kogo hałas jest najbardziej uciążliwy?”).

W programie wyliczono działania, które powinny zostać podjęte przez zarządców dróg, starostwo powiatowe, jednostki samorządowe, policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego w celu redukcji przekroczeń norm hałasu w newralgicznych miejscach.

Do wspomnianych działań zaliczono m.in. remonty, modernizację i budowę nowych dróg, tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów, promowanie komunikacji zbiorowej, prowadzenie kontroli prędkości pojazdów.

Z programem można zapoznać się w Internecie (opublikowaliśmy go w portalu www.nowiny.pl/155680) oraz w referacie ochrony środowiska i rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu (pl. Okrzei 4). Uwagi i wnioski do dokumentu można składać do 8 października 2019 r. (pisemnie na adres referatu ochrony środowiska, elektronicznie środowisko@powiatraciborski.pl oraz ustnie bezpośrednio w referacie ochrony środowiska).

(żet)


Dla kogo hałas jest najbardziej uciążliwy?

3800 osób przy DK 45

Nie będzie zaskoczeniem, że największym źródłem hałasu drogowego w powiecie raciborskim jest droga krajowa nr 45. Eksperci stwierdzili, że mieszka przy niej aż 3800 osób narażonych na hałas o średnim natężeniu od 55 do 75 decybeli.

1200 osób przy Opawskiej oraz DW 919

Przy drodze z Raciborza do Kuźni Raciborskiej mieszka w sumie 1200 osób, które są narażone na hałas o średnim natężeniu od 55 do 70 decybeli. Na hałas o tym samym natężeniu narażonych jest 1200 mieszkańców ulicy Opawskiej w Raciborzu.

900 osób przy DW 425 oraz Ocickiej, Łąkowej i Kościuszki w Raciborzu

Przy drodze z Rud do Solarni mieszka w sumie 900 osób, które są narażone na hałas o średnim natężeniu od 55 do 70 decybeli. Tyle samo osób mieszka przy ulicach Ocickiej, Łąkowej, Kościuszki, Kolejowej i Piaskowej w Raciborzu (droga powiatowa 3548S), gdzie hałas jest równie duży.

Kto jeszcze?

Na średnie natężenie hałasu w przedziale od 55 do 65 decybeli każdego dnia narażonych jest 200 osób, które mieszka przy DW 416 (Racibórz – Pietrowice Wielkie).

100 osób boryka się z hałasem o średnim natężeniu 55 – 60 decybeli, którego źródłem jest ruch samochodowy na ul. Brzeskiej w Raciborzu.

Przy pozostałych analizowanych drogach nie stwierdzono przekroczenia norm hałasu na terenach zamieszkałych. Dotyczy to dróg Pawłów – Pietrowice, Modzurów – Pawłów, Modzurów – Szonowice, a także fragmentu drogi powiatowej nr 3512 S w Raciborzu (ulice Kościuszki, Łąkowa i 1 Maja).

W nocy jest gorzej

Tytułem uzupełnienia dodajmy, że powyższe wartości dotyczą średnich pomiarów poziomu hałasu o różnych porach dnia. Jeśli wziąć pod uwagę tylko noc, wówczas liczba mieszkańców narażonych na nadmierny hałas jest jeszcze większa. Co więcej, przekroczenia dopuszczalnych norm odnotowano w tym przypadku również na drodze z Pawłowa do Pietrowic Wielkich. W sumie „Program ochrony przed hałasem” wskazuje, że nocą na oddziaływanie nadmiernego hałasu, którego źródłem jest ruch drogowy, narażonych jest aż 11 600 mieszkańców powiatu raciborskiego.

  • Numer: 40 (1423)
  • Data wydania: 01.10.19
Czytaj e-gazetę