Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Uczniowie „Mechanika” na praktykach w Rafamecie

17.12.2018 00:00 red

Firma Rafamet S.A. objęła patronatem klasy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, które kształcą w zawodzie technik mechanik. W ramach tej współpracy grupa siedemnastu uczniów realizowała w kuźniańskiej spółce praktyki zawodowe. Młodzież poznała poszczególne etapy budowy maszyn i specyfikę pracy w firmie, która należy do liderów branży obrabiarkowej.

To kolejna odsłona współpracy Rafametu z raciborskim „Mechanikiem”. Wcześniej w kuźniańskiej spółce gościli m.in. uczniowie niemieckich szkół partnerskich „Mechanika”, którzy realizowali zagraniczne staże w ramach projektów Leonardo Da Vinci oraz Erasmus+.

Nie wszyscy chcą pracować na Zachodzie

– Po rozmowie z przedstawicielami spółki doszliśmy do wniosku, że obszarów współpracy jest znacznie więcej. Dowodzą tego także ankiety, które przeprowadziliśmy wśród uczniów w szkole. Chcieliśmy przekonać się, jakie są wizje zawodowe uczniów po zakończeniu szkoły średniej. Jak się okazało, nie wszyscy zamierzają wyjechać na Zachód; pewna grupa osób chce studiować dziennie, ale jest też znacząca grupa uczniów, którzy zamierzają pracować na lokalnym rynku albo też pracować, a przy tym kształcić się w systemie wieczorowym lub zaocznym – mówi Mirosław Uliczka, wicedyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Obecnie młodzież częściej wybiera kształcenie na kierunkach informatycznym oraz mechatronicznym, choć na lokalnym rynku pracy wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na „tradycyjnych” mechaników oraz elektryków. – Właśnie na potrzeby „odrodzenia się” tych kierunków chcemy kształcić młodzież w zawodzie technik mechanik. Myślę, że taka jest istota kształcenia zawodowego: nie mamy zasilać urzędu pracy, ale firmy na lokalnym rynku – dodaje M. Uliczka.

Klasy patronackie dają rezultaty

W podobnym tonie wypowiada się Sławomir Janowski, dyrektor szkoły. – Istotą pracy szkół technicznych i zawodowych jest współpraca z pracodawcami. Może ona polegać m.in. na organizowaniu wizyt studyjnych uczniów w zakładach pracy, czy realizacji praktyk oraz staży zawodowych. Największe efekty pozwala uzyskać współpraca przybierająca formę klasy patronackiej, jaką nawiązaliśmy z firmą Rafamet – podkreśla dyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Umowa, na mocy której Rafamet objął patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechanik, została zawarta w marcu tego roku. – Celem porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju oświaty i umożliwienia uczniom weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole, w warunkach rzeczywistych, w formie odbywanych praktyk, a co za tym idzie – podniesienia ich kompetencji zawodowych. W ten sposób wzbogacamy również możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym również naszej firmy – mówi Barbara Jędrzejowska, specjalista do spraw personalnych i wynagrodzeń firmy Rafamet S.A.

Praktyka na obrabiarkach

Pięciotygodniowe praktyki rozpoczęły się w listopadzie. Wzięła w nich udział siedemnastoosobowa grupa uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik”. – Uczniowie zostali podzieleni na grupy i co tydzień pracowali w innej brygadzie, dzięki czemu zapoznali się ze specyfiką poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Uczniowie, już jako praktykanci, wykonywali pracę w brygadach montażowo-ślusarskich, zajmowali się także obróbką skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, jak również na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dodatkowo, zapoznali się z doborem, kalibracją oraz wydawaniem narzędzi. Kolejnymi etapami było zapoznanie uczniów z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną oraz poznanie procesu kontroli i zarządzania jakością. To bardzo ważne, bo w ten sposób poznali nie tylko proces budowy maszyn, ale także specyfikę ich montażu i sam proces obróbki skrawaniem – mówi Krzysztof Murawski, opiekun praktyk, a jednocześnie kierownik projektu na wydziale montażu w firmie Rafamet. Krzysztof Murawski pierwsze kroki swojej kariery zawodowej stawiał właśnie jako praktykant w kuźniańskiej spółce.

Praktyki poprzedziło zwiedzanie zakładu i szkolenie BHP. Uczniom powierzono zadania, które na co dzień realizują pracownicy firmy, zostały one jednak odpowiednio dopasowane do ich możliwości, a nad ich przebiegiem pieczę sprawowali brygadziści. Opiekunowie wprowadzili młodych ludzi w arkana pracy firmy Rafamet i podzielili się swoimi doświadczeniami, w tym z zagranicznych wyjazdów związanych z montażem maszyn u odbiorców.

Najlepszy sposób na poznanie firmy

Praktyki uczniów raciborskiego „Mechanika” zakończyły się 7 grudnia. O tym, jak cennym doświadczeniem są praktyki, zdążył się już przekonać m.in. Patryk Żemełka, który dwa lata temu odbywał praktyki w spółce z Kuźni Raciborskiej, a od ponad roku jest zatrudniony w firmie jako ślusarz. – Sprawdziłem, jak w praktyce wyglądają procesy, o których uczyliśmy się w szkole. Takie praktyki to najlepszy sposób, by poznać działanie firmy – mówi P. Żemełka.

– Głównym celem praktyk w firmie Rafamet jest zapoznanie uczniów z poszczególnymi etapami produkcji w sposób kompleksowy, by nabyte doświadczenie zaowocowało w przyszłych latach. Bardzo zależy nam na tym, by młodzież po ukończeniu szkoły do nas wróciła już w roli pracowników w pewnym stopniu wykwalifikowanych – podsumowuje K. Murawski.

Anna Koza

  • Numer: 51/52 (1383/1384)
  • Data wydania: 17.12.18
Czytaj e-gazetę