Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Ugoda mediacyjna aby otrzymać 500+?

17.12.2018 00:00 red

Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator.

Chodzi o przepis mówiący o tym, że samotny rodzic, aby otrzymać tzw. świadczenie 500+ musi wystąpić do drugiego rodzica o alimenty na dziecko. Ustalenie alimentów jest więc niezbędnym elementem aby skutecznie złożyć wniosek o 500+. Mowa tu o alimentach zasądzanych przez sąd lub ugodą mediacyjną zatwierdzoną następnie przez sąd. Co zrobić więc aby jak najszybciej spełnić ten warunek?

Jeśli rodzice są zgodni co do kwestii alimentacyjnych, najwygodniejszym rozwiązaniem jest podpisanie ugody przed mediatorem, aby uniknąć długich sporów w sądzie. Postępowanie nie jest skomplikowane ani długie. W zależności od stanowiska stron, zawarcie ugody może nastąpić już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym. Jest więc to bardzo korzystne rozwiązanie dla zainteresowanych. Mediacja jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem na ustalenie alimentów. Małżonkowie ustalają wysokość alimentów i warunki ich zapłaty. Jedynym ograniczeniem jest to, że zawarta ugoda nie może być sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego ani zmierzać do obejścia prawa. Nad tym czuwa jednak mediator, a następnie weryfikuje treść ugody sąd. Ugoda mediacyjna w spawie alimentów ma moc ugody sądowej po jej zatwierdzeniu przez sąd. Osiągnięty rezultat jest więc taki sam jak wtedy gdy strony występują do sądu o orzeczenie alimentów.

  • Numer: 51/52 (1383/1384)
  • Data wydania: 17.12.18
Czytaj e-gazetę