środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Zapytaj prawnika: Nazwisko dziecka

11.12.2018 00:00 red

Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator.

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach, tj.:

• nazwisko jednego z nich

• albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki i ojca.

Oświadczenia w tej sprawie składane są wraz ze złożeniem oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków, w USC jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Ale przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć oświadczenia o zmianie nazwiska dziecka. Analogicznie gdy rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka.

Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych wraz z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa (nazwisko jednego z nich albo połączone nazwiska matki i ojca). Jeżeli rodzice nie złożyli w/w oświadczeń dziecko nosi nazwisko składające się z połączonych nazwisk matki i ojca.

W razie sądowego ustalenia ojcostwa nazwisko dziecku nadaje sąd. Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.

Ważne:

• Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

• Dzieci pochodzące od tych samych rodziców zasadniczo noszą takie samo nazwisko.

• Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

  • Numer: 50 (1382)
  • Data wydania: 11.12.18
Czytaj e-gazetę