Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Wyróżnienie dla raciborzanina

27.11.2018 00:00 red

Nauczyciel raciborskiego CKZiU nr 2 „Mechanik” Piotr Sput został 15 listopada odznaczony w Katowicach przez wicewojewodę śląskiego Piotra Kołodziejczyka oraz Śląską Kurator Oświaty Urszulę Bauer Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal ów jest najwyższym odznaczeniem resortowym, nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Nadaje się go nauczycielom, ludziom związanym lub zasłużonym dla edukacji, w szczególności nauczycielom legitymującym się wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, także mającym duży dorobek naukowy oraz społeczny w obszarze oświaty i wychowania, współpracy szkół, uczniów z innymi instytucjami, organizacjami i związkami.

Na co dzień wspomniany nauczyciel ma wiele zajęć i pasji. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej, archiwistą, badaczem dziejów nowożytnej historii Śląska w zakresie wojskowości, historii sportu, prasy, wydawnictw śląskich, ustroju miast, szczególnie w okresie fryderycjańskim i napoleońskim, Wiosny Ludów, I wojny światowej, czasów powstań i plebiscytu. Autorem publikacji książkowych, także ponad 200 artykułów i recenzji naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i niemieckim. Uczestnikiem oraz prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

Jest też członkiem Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Członkiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, członkiem Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Nadzwyczajnym szafarz komunii św. w raciborskiej „farze” (parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu).

(r)

  • Numer: 48 (1380)
  • Data wydania: 27.11.18
Czytaj e-gazetę