Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Testament a obawa rychłej śmierci

27.11.2018 00:00 red

Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator.

W ostatnim tekście poruszyłam temat testamentu własnoręcznego. Testament ten powinien być w całości spisany przez spadkodawcę. Jak sporządzić jednak testament gdy istnieje obawa rychłej śmierci a spadkodawca nie jest w stanie sam już spisać swojej woli? Czy wtedy również rodzina nie może tego zrobić w imieniu spadkodawcy?

W przypadku rychłej śmierci spadkodawca może oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie, przy obecności co najmniej 3 świadków. Następnie jeden ze świadków lub osoba trzecia powinna spisać oświadczenie spadkodawcy w terminie 1 roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a spadkodawca i co najmniej 2 świadkowie to pismo podpisać. Jeśli tej procedury potwierdzenia nie zachowano, to w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku można stwierdzić przed Sądem treść testamentu przez zgodne zeznania świadków.

UWAGA!

Nie każdy może być świadkiem. Nie może nim być np. niewidomy, głuchy lub niemy czy osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Świadkiem nie może też być osoba (lub np. jej mąż), dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

WAŻNE!

Testament traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

  • Numer: 48 (1380)
  • Data wydania: 27.11.18
Czytaj e-gazetę