środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Zmiana warty w Rudniku

27.11.2018 00:00 red

Samorząd gminy Rudnik odmłodniał. Nowym przewodniczącym rady został 35-letni Ireneusz Jaśkowski. Wójt Piotr Rybka ma trzydzieści sześć lat, a średni wiek radnych wynosi 43 lata.

22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Rudnik kadencji 2018-2023. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk przewodniczącej gminnej komisji wyborczej Sabiny Zięć. Następnie złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady gminy. W skład komisji skrutacyjnej (powołanej do przeprowadzenia głosowania) weszli Michał Kowacz, Edyta Reichel i Barbara Winkler. Na przewodniczącego rady wybrano Ireneusza Jaśkowskiego, który w tajnym głosowaniu wygrał z Mirosławem Golijaszem stosunkiem głosów 10 do 4. Nie głosował nieobecny podczas pierwszego posiedzenia rady Krzysztof Badurczyk. Kandydat na wiceprzewodniczącego rady był tylko jeden. Został nim Eugeniusz Kosel. - Pragnę zapewnić wysoką radę, że obowiązki będę wypełniać z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, mając na względzie dobro gminy - powiedział I. Jaśkowski przejmując obowiązki prowadzenia obrad od radnego seniora Stefana Absalona.

Następnie podziękowano ustępującemu wójtowi Alojzemu Pieruszce za 20 lat pracy dla gminy Rudnik. On sam wygłosił przemówienie dotyczące sytuacji gospodarczej gminy Rudnik. - Najważniejsze zawsze są finanse. Bez nich trudno rozpatrywać i rozwiązywać problemy - powiedział na początku. A. Pieruszka wspominał, że 12 lat temu budżet gminy wynosił 7 mln zł, a dziś jest to 30 mln zł. Podczas swoich rządów nie zwiększył zadłużenia gminy, które w 2006 r. wynosiło 3 mln zł i obecnie wynosi tyle samo. Sytuację finansową gminy Rudnik określił jako „dosyć dobrą”. Zwrócił uwagę, że gros budżetu to oświata. Wydatki na utrzymanie przedszkoli i szkół wynoszą około 40% budżetu. Kolejną ważną pozycją w budżecie jest utrzymanie dróg. - To poważne i trudne zadanie, bo wiele dróg należy do województwa i powiatu. Wszystkie inwestycje jakie się na nich odbywają realizowane są przy finansowym współudziale gminy - powiedział. Na koniec życzył radnym oraz nowemu wójtowi „rozsądnego podejścia do rozwiązywania problemów gminy”.

Podczas pierwszych obrad radni zapisali się również do komisji gospodarczej, oświatowej i rewizyjnej. Na czele komisji gospodarczej stanął Artur Osak, szefową komisji oświaty została Aleksandra Kremzel, pracami komisji rewizyjnej będzie kierować Stefan Absalon.

Ważnym punktem obrad było również ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta gminy. Wyniesie ono 8960 zł brutto (ta kwota nie zawiera dodatku za staż pracy).

(żet)


 • Przewodniczący Rady Gminy Rudnik Ireneusz Jaśkowski z Brzeźnicy (KWW Razem dla Gminy)
 • Grzegorz Pilich ze Sławikowa (KWW Razem dla Gminy)
 • Edyta Reichel z Grzegorzowic (KWW Alojzego Pieruszki)
 • Helga Sekuła z Lasaków (KWW Alojzego Pieruszki)
 • Maria Szreder z Gamowa (KWW Razem dla Gminy)
 • Barbara Winkler z Modzurowa (KWW Razem dla Gminy)
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rudnik Eugeniusz Kosel z Rudnika (KWW Razem dla Gminy)
 • Stefan Absalon z Rudnika (KWW Razem dla Gminy)
 • Mirosław Golijasz ze Strzybnika (KWW Razem dla Gminy)
 • Michał Kowacz z Rudnika (KWW Razem dla Gminy)
 • Sonia Kowalczuk z Grzegorzowic (KWW Razem dla Gminy)
 • Aleksandra Kremzer z Szonowic (KWW Razem dla Gminy)
 • Artur Osak z Ponięcic (KWW Razem dla Gminy)
 • Gerard Panek z Ligoty Książęcej (KWW Alojzego Pieruszki)
 • Numer: 48 (1380)
 • Data wydania: 27.11.18
Czytaj e-gazetę