środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

List do redakcji

13.11.2018 00:00 red

List do redakcji.

Szanowny panie Redaktorze,

na najbliższej sesji Rady Miasta Racibórz chciałbym wystąpić z inicjatywą, aby w tym miesiącu, listopadzie, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Ojczyzny dla upamiętnienia tej szczególnej rocznicy posadzić w Raciborzu 100 dębów (na wzór „dębów papieskich” w Rudach wzdłuż alei dębowej).

Każde drzewo powinno być opisane kolejnym rokiem – od 1918 do 2018. Wzdłuż takiej alei można byłoby postawić tablice informacyjne o dziejach naszego kraju w ostatnim stuleciu. Drzewka mogłyby pochodzić z zakładu sadowniczego w Nędzy, które ofiarowało dęby papieskie do Rud. Sponsorami dębów mogłyby być osoby prywatne i różne podmioty: urzędy, instytucje, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe, media, itd.

Propozycja ta wynika z braku jakiegoś trwałego śladu tej wielkiej rocznicy na ziemi raciborskiej.

Aleja ta mogłaby przypominać o niej nam i następnym pokoleniom.

Jednym z takich miejsc, moim zdaniem dobrych, byłaby korona Zbiornika Racibórz Dolny lub tereny wzdłuż kanału Ulga.

Piotr Klima radny Raciborza (obecny i nowo wybrany)

  • Numer: 46 (1378)
  • Data wydania: 13.11.18
Czytaj e-gazetę