Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Duży Kaliber: Protest policjantów się opłacił

13.11.2018 00:00 sub

RACIBÓRZ, WODZISŁAW, RYBNIK W czwartek 8 listopada minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r.

Pustki w komendach

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej, zawarte porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Przypomnijmy, policjanci na znak protestu zaczęli składać w komendach zwolnienia lekarskie. Sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, bo zaczynało brakować ludzi do patrolowania ulic. Apogeum protestu przypadło na 7 listopada. Tego dnia w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu, w służbie było zaledwie 50 policjantów na cały powiat. – Cztery patrole zostały stworzone przez policjantów z innych pionów. Obsługą zdarzeń zajmują się dwa patrole ruchu drogowego – mówiła nam komisarz Marta Pydych, rzecznik prasowy KPP w Wodzisławiu Śląskim. Z 277 policjantów zatrudnionych w komendzie, 105 przebywało na zwolnieniach, co daje 38 proc. – Ciągłość służby zostaje zachowana i na nocki choćby dzisiaj mamy 5 policjantów i dwa patrole – zapewniała policjantka.

W Rybniku, w komendzie zatrudnionych jest ponad czterystu policjantów. – Obecnie na zwolnieniach lekarskich przebywa ponad 37% funkcjonariuszy ze stanu KMP w Rybniku i podległych komisariatów. Około 73% policjantów z komórek patrolowo-interwencyjnych jest na zwolnieniach lekarskich, natomiast w ruchu drogowym jest to około 61% – wyliczał sierżant sztabowy Dariusz Jaroszewski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Z kolei stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wynosi 220 etatów policyjnych. 7 listopada 32 funkcjonariuszy łącznie z całej komendy i dwóch podległych komisariatów policji przebywało na zwolnieniach lekarskich. – W Zespole Patrolowo-Interwencyjnym jest 13 funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim. Tutaj pragnę zaznaczyć, iż kilku funkcjonariuszy przebywa już na dłuższych zwolnieniach lekarskich, spowodowanych np. urazami powstałymi w służbie podczas interwencji. Ponadto informuję, iż liczba osób przebywających obecnie na zwolnieniu lekarskim może się zmniejszyć ze względu, iż kończy się termin tego zwolnienia – zapewniał nas komisarz Mirosław Szymański, rzecznik prasowy KPP w Raciborzu. Jak mówił, liczba osób przebywających obecnie na zwolnieniach lekarskich nie ma wpływu na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza czy też mieszkańców całego powiatu raciborskiego. – Dysponowanie służb następuję w zależności od potrzeby i sytuacji jaka następuję np. jeśli są planowane uroczystości w mieście wówczas liczba patroli jest zwiększona by zapewnić bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie jak również bezpieczeństwo w ruchu drogowym – tłumaczył.

Podwyżka o 655 zł i 500 zł

8 listopada przyciśnięte przez policjantów MSWiA zgodziło się na ich warunki. Szef tego resortu Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa. W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto. Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r. Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W policji, straży granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny. Zgodnie z zawartym porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu 55 lat

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO – PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki. Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r. Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Co jeszcze?

Przedstawiciele strony społecznej wezmą udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021 – 2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń. W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. (acz)

  • Numer: 46 (1378)
  • Data wydania: 13.11.18
Czytaj e-gazetę