Wtorek, 18 lutego 2020

imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława

RSS

Wójt przeciwko, radni za

09.10.2018 00:00 red

Na wrześniowej sesji rady gminy w Rudniku powrócono do tematu przekazania dotacji na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy.

Chodziło o 3 tysiące złotych – tyle strażakom zabrakło na remont dachu ich remizy. Większość, bo 17 tys. zł otrzymali z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O pomoc na jednej z poprzednich sesji zwrócił się radny, a zarazem prezes OSP Sebastian Mikołaczyk.

– Wydaje się, że należy ten temat rozwiązać przed końcem kadencji – wyraził swoje zdanie Krzysztof Badurczyk, przewodniczący komisji komunalnej, informując przy tym, że na ich posiedzeniu zapadła decyzja, aby wspomóc strażaków, a pieniądze na ten cel przesunąć z zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych”.

Wydawało się więc, że decyzja w tej sprawie będzie jednogłośna, jednak na ręce przewodniczącego rady Mirosława Goliasza wpłynęło pismo od wójta (szef gminy był nieobecny na sesji), w którym Alojzy Pieruszka wyraził sprzeciw. Poinformował, że uchwałą zebrania wiejskiego mieszkańców w Brzeźnicy zmieniającą zadania z funduszu sołeckiego na rok 2018 została wycofana rekomendacja dla remontu dachu w OSP Brzeźnica, a przewidziane środki przeznaczono na inny cel. Wójt zauważył, że nie dostarczono do gminy żadnych dokumentów uwiarygadniających zakres przewidzianych robót, kosztorysów czy terminu realizacji. W piśmie poinformował także, że „w ostatnich latach postawa i sposób działania władz OSP Brzeźnica (prezes, komendant) nie dają najmniejszej gwarancji wydatkowania środków finansowych i realizacji zadania zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych”. Zauważył, że pełna odpowiedzialność wydatkowania środków będzie spoczywać na jego osobie. – Nie wyrażam zgody na dokonywanie jakichkolwiek zmian w przedstawionym na komisjach projekcie uchwały zmiany budżetu na 2018 rok – napisał w piśmie.

Mirosław Goliasz zaproponował najpierw o przegłosowaniu propozycji komisji komunalnej, a pokłosiem decyzji podjęcie dalszych działań. Radni większością głosów poparli wniosek swoich kolegów z komisji, chwilę później przyjęli też kolejną uchwałę, czyli zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy strażakom z Brzeźnicy. Podjęli więc uchwałę sprzeczną z wolą wójta.

(mad)

  • Numer: 41 (1373)
  • Data wydania: 09.10.18
Czytaj e-gazetę