Wtorek, 23 lipca 2019

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Zapytaj prawnika: Uznanie dziecka

11.09.2018 00:00 red.

Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny

Uznanie dziecka to dobrowolne oświadczenie, w którym mężczyzna stwierdza, że dane dziecko pozamałżeńskie pochodzi od niego i chce, aby było uważane za jego dziecko.

Jakie warunki muszą być spełnione aby uznać dziecko?

• Oświadczenie musi zostać złożone osobiście i dobrowolnie przez mężczyznę, który ukończył 16 rok życia, przed kierownikiem USC (czasem sądem opiekuńczym, konsulem, wyjątkowo np. przed starostą).

• Dziecko nie może być pełnoletnie. Jeżeli zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się o śmierci, ale nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Czy wymagana jest czyjaś zgoda do uznania dziecka?

Tak, do uznania dochodzi jeśli matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna Jeżeli nie potwierdzi, to jakby w ogóle takie oświadczenie nie zostało złożone.

Czy można uznać dziecko nienarodzone?

Tak, można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Jakie skutki wywołuje uznanie dziecka?

Uznanie dziecka to potwierdzenie przed odpowiednim organem, że mężczyzna jest ojcem dziecka, a więc:

• uzyskuje on władzę rodzicielska,

• jest zobowiązany łożyć na utrzymanie i wychowanie dziecka,

• dziecko może zacząć nosić jego nazwisko,

• dziecko nabywa prawo do dziedziczenia po ojcu.

  • Numer: 37 (1369)
  • Data wydania: 11.09.18
Czytaj e-gazetę