środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

EKONOWINY: Muł trafia do sądu

19.12.2017 00:00 red

Funkcjonariusze rybnickiej straży miejskiej podczas kontroli nieruchomości w dzielnicy Chwałowice ujawnili w kotle centralnego ogrzewania spalanie flotokoncentratów węglowych. Strażnicy przekazali sprawę do sądu. 

16 listopada Sąd Rejonowy w Rybniku wydał wyrok skazujący, wymierzając karę grzywny sprawcy wykroczenia w wysokości 500 zł. Przypomnijmy, w dniu 1 września 2017 r. w życie weszła uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń, w zakresie eksploatacji instalacji w której następuje spalanie paliw.

Wprowadziła ona zakaz spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Zabronione jest również spalanie paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc. oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Jednak wraz za zmianą przepisów w tej materii, nie dokonano zmian przepisów nadających uprawnienia strażom miejskim do nakładania grzywien w adrodze mandatu karnego. Strażnicy w związku z ujawnieniem spalania w/w. substancji mogą zastosować środek wychowawczy w postaci pouczenia, bądź skierować wniosek o ukaranie do sądu.

(eco)

  • Numer: 51/52 (1331/1332)
  • Data wydania: 19.12.17
Czytaj e-gazetę