Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Nowości w mieście: rynek, willa i zaplecze

21.11.2017 00:00 red.

W urzędzie miejskim snują plany jak ożywić stolicę gminy. Powstał specjalny plan rewitalizacji. Burmistrz z urzędnikami wyznaczyli sobie najbliższe cele.

Na przedsięwzięcia, jakie uznano ważnymi dla społeczności, wybrano w Krzanowicach: modernizację rynku; remont willi po służbie ochrony pogranicza i zagospodarowanie zaplecza ulicy Zawadzkiego.

Jarmarki i festyny

Modernizacja rynku w Krzanowicach ma doprowadzić do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Będzie integrować mieszkańców. Chodzi także o przyciągnięcie nowych branż handlowo–usługowych oraz stymulację lokalnej przedsiębiorczości. W planie jest utworzenie przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjno–wypoczynkową (ławeczki, stanowiska dla rowerów, zieleń parkowa, infokiosk). Rynek ma tętnić kulturalnym życiem poprzez festyny, jarmarki z lokalnymi produktami, aktywne zajęcia dla różnych grup wiekowych. Gmina zamierza pozyskać na ten cel 200 tys. zł i zakończyć metamorfozę rynku w 2023 roku.

Trudny dostęp

Drugim krokiem ku lepszej przyszłości ma być zagospodarowanie terenu zaplecza obiektów gminnych przy ul. Zawadzkiego 3 i 5. To teren dojazdowy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Teren usytuowany jest przy ulicy Cichej, w sąsiedztwie kościoła parafialnego p.w. św. Wacława.

Grupy społeczne zagrożone wykluczeniem społecznym takie jak: seniorzy, osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do usług i infrastruktury instytucji społeczno–kulturalnych. Teren jest w złym stanie technicznym (nierówna, spękana nawierzchnia, nie występuje tam żadna roślinność). W tym przypadku samorząd zamierza zzaangażować pieniądze w kwocie 300 tys. zł i zakończyć prace do 2023 r.

Willa z cegielni

Interesująco jawi się planowany remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza. Miałby służyć na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej. Aktualnie niszczeje. Na terenie planowanym do gruntownych zmian znajduje się willa dawnego właściciela krzanowickiej cegielni oraz budynki gospodarcze. Teren i zabudowania są w złym stanie technicznym, działka jest zarośnięta. To przedsięwzięcie jest najdroższe – wymaga zaangażowania 1 mln zł. Miałoby zostać sfinalizowane w 2023 roku.

(oprac. m)

  • Numer: 47 (1327)
  • Data wydania: 21.11.17
Czytaj e-gazetę