Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Zapytaj prawnika: Co zrobić z testamentem?

21.11.2017 00:00 red.

Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny

Najkrócej odpowiadając „ujawnić”. Jeśli ktoś jest w posiadaniu testamentu, to obowiązany jest w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku taki testament przedstawić lub jeśli ma wiedzę o tym, że ktoś inny posiada testament to o tym powiedzieć. Również jeśli sprawy spadkowe są regulowane u notariusza. Dotyczy to każdego testamentu, zarówno własnoręcznego jak i mającego formę aktu notarialnego.

Co więcej, nawet jeśli nie toczy się postępowanie spadkowe, a ktoś posiada czyjś testament (np. otrzymał go aby przechować w bezpiecznym miejscu), to powinien go złożyć w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Sąd może taką osobę wezwać do złożenia testamentu, jeśli posiądzie wiedzę o tym fakcie.

Niekiedy pominięte w testamencie osoby niszczą lub ukrywają testament, kalkulując, że więcej odziedziczą na podstawie ustawy, albo przerabiają jego treść. Tymczasem według polskiego prawa ktoś kto ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił go lub przerobił albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego może być uznany przez sąd za niegodnego. Rodzi to poważne skutki ponieważ osoba niegodna zostaje wyłączona od dziedziczenia, tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Warto dodać, aby podkreślić wagę problemu, że takie postępowanie rodzi również konsekwencje na gruncie prawa karnego.

  • Numer: 47 (1327)
  • Data wydania: 21.11.17
Czytaj e-gazetę