Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ekonowiny: Zadbają o aleję dębową

21.11.2017 00:00 red

Zabytkowy przydrożny starodrzew w Chybiu stanowi najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. Liczy obecnie 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie XIX w. Wiek drzew to ok. 140 – 160 lat. 

Celem zadania dofinansowanego przez Fundusz dotacją w wysokości ponad 9000 zł jest poprawa stanu drzew stanowiących pomnik przyrody. Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni. Z uwagi na ich niekorzystne usytuowanie mają bardzo trudne warunki bytowania. Działają na nie szkodliwe czynniki m.in. zasolenie podłoża, zanieczyszczenie spalinami oraz częste urazy mechaniczne powstające podczas kolizji z przejeżdżającymi samochodami.

Wiele okazów tworzących Aleję jest w złym stanie zdrowotnym. O znacznym osłabieniu zdrowotnym drzew świadczą też liczne uszkodzenia powstałe podczas zeszłorocznym burz i nawałnic – wyłamane pnie, przewodniki koron, konary, gałęzie odsłaniają liczne wypróchnienia i ubytki, które wcześniej nie zawsze mogły być zauważone z zewnątrz bez dokładnych oględzin drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przede wszystkim korekcję i prześwietlenie części koron, które docelowo mają wpłynąć na poprawę statyki drzew poprzez zmniejszenie ogólnej masy ich koron oraz zwiększą walory estetyczne i krajobrazowe starodrzewia dębowego. W roku 2016 były przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne 78 szt. drzew stanowiących aleję. Obecny zakres prac obejmuje 14 szt. starodrzewu. Zakres prac zostanie wykonany zgodnie z opiniami dendrologicznymi przez profesjonalną firmę zajmującą się pielęgnacją zieleni wysokiej.

(eco)

  • Numer: 47 (1327)
  • Data wydania: 21.11.17
Czytaj e-gazetę