Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ekonowiny: Komórka ostrzega przed smogiem

07.11.2017 00:00 red.

Mieszkańcy Rybnika mogą monitorować jakość powietrza w swoim otoczeniu. Na budynkach miejskich w każdej dzielnicy zamontowano urządzenia służące do oceny jakości powietrza.

27 urządzeń zlokalizowanych w rybnickich dzielnicach dzięki wykorzystaniu czujników laserowych mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM10. – Do tej pory bazowaliśmy na pomiarach z jednej, centralnej stacji zlokalizowanej przy ulicy Borki w Orzepowicach, teraz będziemy pozyskiwać dane z każdej dzielnicy. Pozwoli to rybniczanom na uzyskanie precyzyjnych informacji na temat jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu Dokonywanie pomiarów w rożnych punktach miasta pokaże, czy są znaczne różnice w jakości powietrza pomiędzy dzielnicami. Przy tego rodzaju pomiarach zawsze trzeba jednak brać pod uwagę także różnicę w ukształtowaniu terenu czy specyfikę zabudowy – wyjaśnia prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jakość powietrza możemy śledzić za pośrednictwem mapy obejmującej obszar miasta w podziale na dzielnice, ze wskazaniem wartości pomiarowej PM10 z każdego czujnika w odpowiedniej kolorystyce:

• stężenie PM10 do 50µg/m3 – kolor dzielnicy zielony,

• PM10 > 50µg/m3 (przekroczenie poziomu dopuszczalnego) – kolor żółty,

• PM10 > 200µg/m3 (przekroczenie poziomu informowania) – kolor czerwony,

• PM10 > 300 µg/m3 (przekroczenie poziomu alarmowania – kolor ciemnoczerwony.

27 mierników za 54 tys. złotych zamontowała w Rybniku firma Airly z Krakowa, która najskuteczniej odpowiedziała na zapytanie ofertowe miasta.

Czujniki rozmieszczone są po jednym w każdej dzielnicy – w większości znajdują się na obiektach oświatowych, w dwóch dzielnicach zamontowano je na budynkach OSP. Wyniki z poszczególnych miejsc są analizowane na bieżąco – jeżeli okazałyby się niereprezentatywne dla danego miejsca, lokalizacja czujników może ulec zmianie.

(eco)

  • Numer: 45 (1325)
  • Data wydania: 07.11.17
Czytaj e-gazetę