Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Zapytaj prawnika: Praca na roli a staż pracy

07.11.2017 00:00 red.

Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny

W wielu przypadkach praca na roli może zostać wliczona do zakładowego stażu pracy. Ma to znaczenie np. dla wypłaty nagrody jubileuszowej lub dodatku stażowego. Czym jest według przepisów praca na roli i jak ją udowodnić?

Pracą na roli są:

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Stosowne zaświadczenie stwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wydaje właściwy urząd gminy. Jeżeli urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia, zawiadamia o tym zainteresowaną osobę na piśmie. Nie przekreśla to jednak szansy takiej osoby na uzyskanie zaświadczenia. Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być bowiem wtedy udowodnione zeznaniami co najmniej 2 świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.


Masz problem prawny? Pisz: redakcja@nowiny.pl

  • Numer: 45 (1325)
  • Data wydania: 07.11.17
Czytaj e-gazetę