Niedziela, 26 maja 2019

imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

RSS

Klauzule abuzywne

20.12.2016 00:00 QLA

Zapytaj prawnika

Klauzule abuzywne to inaczej klauzule niedozwolone, występujące w umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Ogólnie obowiązującą zasadą przy zawieraniu umów jest dowolność stron w ustalaniu ich warunków, byleby treść lub cel danej umowy nie sprzeciwiał się właściwości danego stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Ale ustawodawca postanowił ograniczyć tę swobodę aby chronić konsumentów i ich prawa. Zabronił więc stosowania takich postanowień umowy, które kształtują prawa lub obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają ich interesy. Przykładowy katalog niedozwolonych w umowach klauzul zawiera kodeks cywilny. Również na stronie internetowej UOKiK można znaleźć przykłady takich klauzul. Skutkiem uznania danego postanowienia za niedozwolone jest to, że konsument nie jest nim związany, jednakże strony związane są umową w pozostałym zakresie.

Uwaga!

Klauzule abuzywne dotyczą umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem;

  • Dotyczą tylko postanowień nieuzgodnionych indywidualnie, tzn. takich na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu; np. postanowienia umowy przyjęte z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
  • Nie obejmują postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Natalia Lewandowska-Fac

  • Numer: 51/52 (1281/1282)
  • Data wydania: 20.12.16
Czytaj e-gazetę