środa, 22 maja 2019

imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

RSS

Jak będą wyglądać odnowione Szonowice?

20.12.2016 00:00 QLA

12 grudnia odbyło się zebranie wiejskie w Szonowicach.

Tematem przewodnim był plan odnowy miejscowości. Decyzją zebrania wiejskiego określono dziesięć priorytetowych zadań dla sołectwa na bliższe i dalsze lata. Dokument musi zostać jeszcze przyjęty przez radę gminy. Oczywiście nie oznacza to, że wymienione zadania od razu będą realizowane. Przyjęcie takiego planu pomaga natomiast w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na wymienione zadania.

(woj)


Tego chcą w Szonowicach:

 1. Modernizacja i przebudowa oraz adaptacja byłego zabudowania gospodarczego na punkt promocji lokalnych produktów;
 2. Modernizacja drogi transportu rolniczego z uwzględnieniem jej funkcji odprowadzania wód opadowych oraz jako ścieżki rowerowej do „Małej remizy” tzw. „Ostra Górka”
 3. Modernizacja drogi transportu rolniczego z uwzględnieniem jej funkcji odprowadzania wód opadowych oraz jako ścieżki rowerowej do „Wielkiej Remizy” ;
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości;
 5. Modernizacja i budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi krajowej DK45;
 6. Budowa miejsc małej retencji;
 7. Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego przy wjeździe na ul. Obrońców Pokoju;
 8. Budowa obwodnicy Szonowic;
 9. Budowa traktu pieszo rowerowego Szonowice – Ponięcice;
 10. Wdrożenie programu usuwania azbestu dla sołectwa Szonowice.
 • Numer: 51/52 (1281/1282)
 • Data wydania: 20.12.16
Czytaj e-gazetę