Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

W skrócie

22.11.2016 00:00 PRA

W skrócie

Krzanowice

Radość stonowana

Miasto realizuje plan spłaty zadłużenia. Do oddania ma – jak podano na ostatniej sesji – ogółem ponad 11,7 mln zł. Plan tegoroczny (1,5 mln zł) na koniec września zrealizowano w 67%. – W terminowości i solidności spłat mamy wynik rewelacyjny – cieszył się szef komisji budżetu Tomasz Kostka. Ponieważ wcześniej nie sprecyzował, że 67% dotyczy kwoty 1,5 mln zł, a podał tylko ogólną należność wobec banku (11,7 mln zł) na sali obrad zapanowało poruszenie. Rajcy nie kryli zdziwienia, że Krzanowice tak szybko spłaciły tak dużą kwotę. Radny Kostka szybko się poprawił.

Wojnowice

Wiadukt strachu

Burmistrz Strzedulla, na wniosek mieszkańców wsi, ponowił prośbę o remont mostku w Wojnowicach, który mimo ograniczeń w tonażu jest rozjeżdżany przez samochody ciężarowe. Miejscowi narzekają też na natężenie ruchu przez wioskę. Interwencja burmistrza miała miejsce u starosty, któremu podlega mostek na drodze powiatowej. Ten skierował pismo do komendanta policji Łukasza Krebsa. Wskazał tam, że potrzebne jest w Wojnowicach zwiększenie liczby patroli drogówki i egzekwowanie ograniczenia prędkości i tonażu pojazdów przejeżdżających przez most przy cmentarzu.

Gmina

Po przetargu na śmieci

10 listopada odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły do przetargu na odbiór i zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenu gminy Nędza. Gmina założyła, że na to zadanie, za cały 2017 r. przeznaczy 677 tys. zł. Wpłynęły trzy oferty i wszystkie znacząco przekroczyły szacunki urzędników. Najniższa, 881 tys. zł złożona została przez spółkę Komart z Knurowa. Druga, opiewająca na 933 tys. zł od spółki Remondis z Gliwic. Trzecia od raciborskiego Przedsiębiorstwa

Komunalnego na 978 tys. zł. Nie wiadomo czy gmina uzna wyniki przetargu, bo może się to wiązać z podwyżką opłat za śmieci. Innym wyjściem jest drugi przetarg, ale z ograniczonymi warunkami dla firm.

Babice

Jubileusz u św. Anny

Z okazji 77. rocznicy poświęcenia kościoła i w 36. rocznicę utworzenia parafii św. Anny w Babicach, ks. Proboszcz Jarosław Buchenfeld podczas nabożeństwa złożył specjalne podziękowania: Z tej okazji składam podziękowanie tym, którzy służą nam poprzez stałą posługę: diakonowi Markowi Czogalikowi, członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej, panu kościelnemu Lucjanowi, ministrantom, organistkom: Brygidzie Tomali, Annie Tomańskiej, Weronice Philip, Bernadecie Popek, chórowi, orkiestrze, szafarzowi Komunii św. Krystianowi Łyczkowi, za przygotowywanie do I komunii św. Kornelii Czogalik, webmasterowi strony parafialnej Mateuszowi Łyczkowi, ks. prałatowi Bogdanowi Kicingerowi oraz ks. prałatowi Franciszkowi Skórkiewiczowi za zastępstwa, ofiarnie sprzątającym kościół oraz przygotowującym kwiaty, jak również wielu parafianom, zawsze chętnym i gotowym do pomocy.

  • Numer: 47 (1277)
  • Data wydania: 22.11.16
Czytaj e-gazetę