Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

EKONOWINY: Nowa Rada Parków

22.11.2016 00:00 QLA

Podczas spotkania inauguracyjnego wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek wręczyła akty powołania.

„Państwo są naukowcami, specjalistami, którzy dają gwarancję, że nasze parki będą zachowywały wartości kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze naszego regionu. Członkom nowo powołanej rady życzę satysfakcji z wykonywanej pracy” – powiedziała wicemarszałek Skowronek.

W skład rady wchodzi zespół 20 naukowców i specjalistów związanych z ochroną przyrody. Są to między innymi przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Ligi Ochrony Przyrody, Państwowego Gospodarstwa Leśnego, instytucji regionalnych zajmujących się problematyką ochrony przyrody w województwie śląskim oraz reprezentanci gmin, których tereny w części składają się na obszary parków krajobrazowych.

Rada Parków to organ opiniodawczo-doradczy, którego podstawowe zadania określono w ustawie o ochronie przyrody. Należą do nich w szczególności: ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustalenia dotyczące programów ochrony środowiska.

Ważnym aspektem działań rady jest opiniowanie projektów planu ochrony parku, a także ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody oraz opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

Na Zespół Parków Krajobrazowych zarządzany przez Samorząd Województwa Śląskiego składa się osiem parków krajobrazowych: Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Załęczańskiego, Lasów nad Górną Liswartą, Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, Orlich Gniazd oraz Stawki. Stanowią one ustaloną prawnie formę ochrony przyrody ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Głównym celem ich funkcjonowania jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości.

(eco)

  • Numer: 47 (1277)
  • Data wydania: 22.11.16
Czytaj e-gazetę