Piątek, 25 września 2020

imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

RSS

Krzyżanowice przystąpiły do scalania gruntów

08.03.2016 00:00 red

Krzyżanowice, są już kolejną gminą powiatu raciborskiego, która przystąpiła do scalania gruntów. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie w Krzyżanowicach i Roszkowie.

Opowiada się za tym specyfika tego rolniczego terenu, na którym są doskonałe gleby, a rolnictwo oraz kultura rolna jest na bardzo wysokim poziomie. W gminie zajmującej ok. 7 tys. ha jest 5,5 tys. ha użytków rolnych, z czego ponad 4,9 tys. ha stanowią grunty rolne. Zmieni się to jednak, jak przypomniał wójt Grzegorz Utracki, po uruchomieniu zbiornika Racibórz. Część gruntów została bowiem wyłączona na stałe z produkcji rolnej. Choć być może po jego wybudowaniu będzie istniała możliwość dzierżawy ziemi i użytkowania jej rolniczo. Włodarz gminy twierdzi jednak, że wszystko będzie zależało od intensywności wydobycia na wyrobiskach żwirowych.

Najwięcej gruntów pod zbiornik utracą: Tworków, Bieńkowice i Krzyżanowice. Pod obwałowania i czaszę zajęto prawie 900 ha. Niepokoi to gospodarza gminy, gdyż ten realny ubytek gruntów odbije się na dochodach gminy. – Gmina Krzyżanowice już straciła na budowie zbiornika i jeszcze straci, chociażby w aspekcie rekompensat, które udało się uzyskać gminie Lubomia z tytułu prowadzonych na jej terenie dużych inwestycji. Nasza gmina zaś od początku dała na te prace przyzwolenie i dziś nikt nie chce nas słuchać i rekompensować realnych strat, które poniesiemy – stwierdził wójt Grzegorz Utracki.

Mówiąc zaś o bardzo dobrych z przewagą klasy II i IIIa glebach włodarz Krzyżanowic podkreślił, że są one gwarancją wysokich plonów i dochodowości utrzymujących się z rolnictwa gospodarstw. Z drugiej strony ograniczają działalność gospodarczą, gdyż barierę stwarzają wysokie opłaty za wyłączenie ziemi z produkcji rolnej.

Poprawie istniejących dziś w gminie Krzyżanowice warunków gospodarowania w rolnictwie posłużył scalanie gruntów. Uzyskanie zgody na takie prace, jak tłumaczył szef referatu rolnictwa Urzędu Gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek poprzedzone było trwającymi od wielu lat próbami przekonania rolników w poszczególnych sołectwach. W końcu udało się namówić właścicieli działek w Roszkowie i Krzyżanowicach.

Podjęte prace w ramach scalania pozwolą na tworzenie działek o dogodnym dojeździe. A nowy układ komunikacyjny ułatwi dojazdy do tych działek, zmniejszając koszty produkcji, nakłady pracy i zużycie paliwa.

W następnej kolejności scalenia przeprowadzone zostaną w sołectwach: Tworków, Nowa Wioska i Owsiszcze.

(ewa)

  • Numer: 10 (1242)
  • Data wydania: 08.03.16
Czytaj e-gazetę